Lista kontrolna integracji

Aby sprawdzić, czy wszystkie wymagane kroki w integracji z Androidem zostały wykonane, skorzystaj z przedstawionej tu listy kontrolnej.

Informacje o środowisku testowym

Nasze środowisko testowe nie zwraca aktywnych tokenów możliwych do obciążenia w odpowiedzi PaymentData, ale możemy w nim przetestować te elementy procesu zakupu:

 • strony z potwierdzeniem,
 • rachunki,
 • adres rozliczeniowy (opcjonalnie),
 • numer telefonu na potrzeby rozliczeń (opcjonalnie),
 • adres dostawy (opcjonalnie),
 • adres e-mail (opcjonalnie).

Dopóki Twoja aplikacja nie będzie miała dostępu do danych produkcyjnych, w arkuszu płatności Google Pay będzie się wyświetlał błąd Unrecognized App.

Wartość parametru środowiska w WalletOptions wskazuje, czy serwer używa środowiska produkcyjnego czy testowego. Oto możliwe wartości środowiska:

 • WalletConstants.ENVIRONMENT_PRODUCTION
 • WalletConstants.ENVIRONMENT_TEST

Do testowania i programowania używaj środowiska WalletConstants.ENVIRONMENT_TEST.

Testowanie integracji

Zanim prześlesz swoją integrację do Google w celu weryfikacji w środowisku ENVIRONMENT_TEST, sprawdź, czy spełnione zostały kryteria dla każdej z poniższych pozycji dotyczących działania i marki.

1. Podstawy

Sprawdź, czy stosujesz swoje metody kontrolowania ryzyka i transakcji dokonywanych przy użyciu karty lub numeru PAN również w przypadku transakcji Google Pay. Stosowane przez Google Pay sposoby weryfikacji i kontroli zabezpieczające przed oszustwami nie powinny zastąpić Twoich procesów zarządzania ryzykiem.
Jeśli selektywnie aktywujesz uwierzytelnianie 3D Secure (dodatkowe) dla zwykłych transakcji kartą na podstawie kryteriów ryzyka, użyj tych samych kryteriów w Google Pay do aktywowania uwierzytelniania 3D Secure dla transakcji PAN_ONLY, realizowanych z wykorzystaniem numeru PAN.
Upewnij się, że znasz i akceptujesz nasze Warunki korzystania z usługi. Jeśli chcesz zarejestrować się w interfejsie Google Pay API, musisz mieć dostęp do adresu e-mail właściciela konta powiązanego z Twoją aplikacją na Androida.
Wykorzystuj dane otrzymane z Google Pay API tylko do przetwarzania transakcji. Wszystkie pozostałe przypadki użycia wymagają uzyskania oddzielnej i jednoznacznej zgody użytkownika.
Potwierdź w firmie obsługującej płatności, że metody uwierzytelniania kart płatniczych i sieci obsługi kart są akceptowane w Twoim kraju.
Jeśli dokonujesz integracji DIRECT tokenizationSpecification type, musisz co rok wykonywać rotację swojego publicznego klucza szyfrowania i dostarczać Google certyfikat zgodności ze standardem PCI za pomocą Google Pay Business Console. Ten certyfikat może być dostarczony przez zewnętrznego lub kwalifikowanego audytora zabezpieczeń certyfikowanego przez organizację PCI Security Standards Council i zweryfikowanego przez zatwierdzonego dostawcę lub kwalifikowanego audytora.

2. Testy marki

Używaj naszych zatwierdzonych zasobów i przestrzegaj wszystkich naszych wskazówek dotyczących promowania marki.
Dopilnuj, aby przycisk płatności Google Pay pojawiał się dopiero po tym, jak Twoja aplikacja potwierdzi, że użytkownik może zapłacić, za pomocą funkcji isReadyToPay().
Sprawdź, czy wymiary wyświetlanego przycisku płatności Google Pay są takie same jak wymiary innych podobnych przycisków i elementów na stronie.
Przy wyborze przycisku weź pod uwagę kolor tła, na jakim ma się on wyświetlać.

3. Testy funkcjonalne

Gdy żądasz formy płatności typu CARD z uwierzytelnianiem karty PAN_ONLY, przeprowadź testowanie dostępnych kart:

 1. Jeśli to konieczne, usuń wszystkie karty z aplikacji Google Pay na Androida.
 2. Jeśli to konieczne, usuń wszystkie zapisane karty z pay.google.com.
 3. Wróć do integracji.
 4. Kliknij Google Pay.
 5. Sprawdź, czy widzisz opcję dodania karty.
 6. Dodaj kartę z obsługiwanej sieci zdefiniowanej w allowedCardNetworks.
 7. Sprawdź, czy w selektorze widzisz dodaną kartę z logo sieci.

Gdy żądasz formy płatności typu CARD z uwierzytelnianiem karty CRYPTOGRAM_3DS, przeprowadź testowanie tokena urządzenia z Androidem:

 1. Sprawdź, czy wydawca karty jest obsługiwany, i dodaj odpowiednią kartę w aplikacji Google Pay na Androida.
 2. Wróć do integracji.
 3. Kliknij Google Pay.
 4. Sprawdź, czy widzisz w selektorze dodaną kartę wraz z grafiką.

Po potwierdzeniu, że firma przetwarzająca płatności obsługuje uwierzytelnianie karty CRYPTOGRAM_3DS, możesz kontynuować integrację nawet wtedy, gdy uwierzytelnianie karty CRYPTOGRAM_3DS nie jest dostępne dla Ciebie jako użytkownika Androida czy posiadacza karty.

Jeśli wymagasz adresu dostawy, przetestuj przetwarzanie adresu dostawy na różnych etapach ukończenia. Wypróbuj następujące metody:

 • Przetestuj różne formy imienia i nazwiska, które mogą zostać wpisane w polach strukturyzowanych, np. Jan, Jan Kowalski i Anna Kowalska-Nowak.
 • Poprawnie przeanalizuj wszystkie wiersze adresu zwrócone przez Google Pay API, które mogą przekraczać łączną liczbę wierszy adresu zazwyczaj gromadzonych podczas Twojego standardowego procesu płatności.
 • Potwierdź, że zwrócony komponent kraju w adresie jest zgodny z obsługiwanymi miejscami docelowymi w Twojej witrynie. Jeśli masz określone ograniczenia dostawy, wpisz nieobsługiwany adres dostawy i sprawdź, czy jest on niedozwolony w arkuszu płatności Google Pay.
Jeśli wymagasz podania numeru telefonu, przetestuj analizowanie i przechowywanie numeru telefonu zgodnie ze standardami wykorzystywanymi przez Twoją aplikację, podając różne formaty, np +14155551212, 14155551212, (415) 555-1212.
Dopilnuj, aby usługa Google Pay wyświetlała się w taki sam sposób jak formy płatności innych firm.
W przypadku użytkowników, którzy nie przechowują danych karty na swoim koncie w Twojej aplikacji, usługa Google Pay powinna być domyślną formą płatności lub być wskazana jako forma płatności w dobrze widocznym miejscu.
W przypadku użytkowników, którzy ostatnim razem wybrali Google Pay w procesie płatności oraz wskazali Google Pay jako preferowaną formę płatności w Twojej aplikacji, usługa Google Pay powinna być domyślną formą płatności podczas ich kolejnych zakupów.
Zanim rozpocznie się przetwarzanie transakcji, użytkownikowi musi wyświetlić się łączna cena. Jeśli kwota, którą zostanie obciążony, nie zgadza się z kwotą wynikającą z danych otrzymanych z Google Pay API, musisz pokazać użytkownikowi stronę potwierdzenia z łączną ceną.