Tổng quan về thông báo lân cận

Tính năng Thông báo lân cận giúp người dùng khám phá những khu vực xung quanh họ bằng cách hiển thị thông báo về từng địa điểm đối với các ứng dụng và trang web mà không cần cài đặt ứng dụng trước đó. Khi sử dụng tính năng Thông báo lân cận, bạn có thể:

  • Thúc đẩy lượt cài đặt ứng dụng của riêng bạn.
  • Mở trang doanh nghiệp cá nhân hoặc doanh nghiệp trong các ứng dụng mạng xã hội.
  • Chạy các cuộc trò chuyện hoặc bot trò chuyện bên trong ứng dụng nhắn tin.
  • Hướng người tiêu dùng đến nội dung về các sản phẩm lân cận.
  • Giúp người dùng khám phá kho hàng tại cửa hàng thực tế.
  • Thúc đẩy đăng ký, đánh giá trong ứng dụng địa phương/du lịch.

Là nhà phát triển, bạn có thể liên kết ứng dụng hoặc trang web của mình với thiết bị thông minh có thể sử dụng báo hiệu BLE hoặc BLE. Người dùng Android gần thiết bị hoặc báo hiệu đó sẽ thấy thông báo trong phần Lân cận của Cài đặt Google, ô Cài đặt nhanh lân cận sẽ sáng lên trên các thiết bị được hỗ trợ và thông báo hoạt động tốt sẽ được hiển thị dưới dạng thông báo. Thông báo của bạn có thể dẫn đến Cửa hàng Play, một trang web dành cho thiết bị di động hoặc trực tiếp đến ứng dụng của bạn nếu ứng dụng đã được cài đặt. Chức năng này được tích hợp sẵn trong Dịch vụ Google Play, vì vậy, bạn không cần phải thay đổi ứng dụng để bắt đầu sử dụng.

Tính năng Thông báo lân cận hoạt động với mọi loại đèn hiệu Eddystone cũng như iBeacon.

Có hai loại trải nghiệm cơ bản mà bạn có thể cung cấp bằng cách sử dụng Thông báo lân cận:

  • Liên kết với một URL HTTPS để cung cấp thông báo cho người dùng và mở URL trong trình duyệt khi người dùng nhấn vào thông báo.
  • Kích hoạt ý định của ứng dụng để chạy một ứng dụng đã được cài đặt và thực hiện một hành động cụ thể. Nếu ứng dụng chưa được cài đặt, người dùng sẽ được chuyển đến Cửa hàng Play nơi có thể cài đặt ứng dụng; sau đó, người dùng có thể tiếp tục đến tính năng do nhà phát triển chỉ định.

Không trải nghiệm nào yêu cầu cài đặt ứng dụng trên thiết bị của người dùng.