Nền tảng Lân cận giúp bạn dễ dàng khám phá các thiết bị lân cận và thiết lập giao tiếp với chúng. Nó sử dụng các công nghệ như Bluetooth, Wi-Fi, IP và âm thanh.

Khám phá và thiết lập các kênh liên lạc trực tiếp với các thiết bị khác mà không cần phải kết nối với Internet. Cho phép các hoạt động tương tác lân cận liền mạch như chơi trò chơi nhiều người chơi, cộng tác theo thời gian thực, tạo nhóm, phát sóng tài nguyên hoặc chia sẻ nội dung.

API Kết nối lân cận có sẵn cho Android và iOS, đồng thời cho phép giao tiếp giữa hai nền tảng.

Ứng dụng Tin nhắn lân cận đã ngừng hoạt động và sẽ ngừng hoạt động kể từ tháng 12 năm 2023. Vui lòng chuyển đến mục Kết nối lân cận để được hỗ trợ thêm hoặc Hướng dẫn di chuyển về cách di chuyển các trường hợp sử dụng Tin nhắn lân cận hiện tại sang Kết nối lân cận.

Sử dụng nền tảng Lân cận để bật tính năng ghép nối bằng một lần nhấn với thiết bị Bluetooth.

Nhà sản xuất thiết bị có thể triển khai quy cách Ghép nối nhanh để giúp người dùng có trải nghiệm mở hộp dễ dàng hơn và sử dụng Bảng điều khiển thiết bị để quản lý thiết bị của họ.