ML Kit udostępnia deweloperom aplikacji mobilnych wiedzę na temat systemów uczących się opracowanych przez Google w formie wydajnego i łatwego w użyciu pakietu. Twoje aplikacje na iOS i Androida będą bardziej atrakcyjne, spersonalizowane i pomocne dzięki rozwiązaniom dostosowanym do działania na urządzeniach.
Przetwarzanie danych w ML Kit odbywa się na urządzeniu. To sprawia, że jest ono szybkie i pozwala na wykorzystanie danych w czasie rzeczywistym, np. podczas przetwarzania danych wejściowych z kamery. Działa też offline i może służyć do przetwarzania obrazów i tekstów, które muszą pozostać na urządzeniu.
Skorzystaj z technologii systemów uczących się, które pomagają opracowywać rozwiązania Google na urządzeniach mobilnych.
Łączymy najlepsze w swojej klasie modele systemów uczących się z zaawansowanymi potokami przetwarzania i udostępniamy je w ramach łatwych w użyciu interfejsów API, aby umożliwić tworzenie zaawansowanych zastosowań w Twoich aplikacjach.

Interfejsy Vision API

Interfejsy API do analizy wideo i obrazu umożliwiające oznaczanie obrazów etykietami oraz wykrywanie kodów kreskowych, tekstu, twarzy i obiektów.
Skanuj i przetwarzaj kody kreskowe. Obsługuje większość standardowych formatów 1D i 2D.
Wykrywaj twarze i ich cechy charakterystyczne.
Wykrywa informacje o siatce twarzy na zdjęciach z bliska.
Rozpoznawanie i wyodrębnianie tekstu z obrazów.
Rozpoznawaj obiekty, lokalizacje, aktywności, gatunki zwierząt, produkty itp. Użyj podstawowego modelu ogólnego przeznaczenia lub dostosuj go do konkretnego zastosowania dzięki niestandardowemu modelowi TensorFlow Lite.
Lokalizuj i śledź w czasie rzeczywistym jeden lub więcej obiektów z obrazu z kamery na żywo.
Rozpoznaje odręczny tekst i odręczne kształty na powierzchni cyfrowej, np. na ekranie dotykowym. Rozpoznaje ponad 300 języków, emotikonów i podstawowych kształtów.
Wykrywaj położenie ludzkiego ciała w czasie rzeczywistym.
Oddzielenie tła od użytkowników w scenie i skupienie się na tym, co najważniejsze.
Oddziel obiekty (osoby, zwierzęta lub obiekty) od tła zdjęcia.
Digitalizuj fizyczne dokumenty ze zdjęć.

Interfejsy API języka naturalnego

Interfejsy API przetwarzania języka naturalnego do identyfikowania i tłumaczenia w 58 językach oraz podawania sugestii odpowiedzi.
Określ język ciągu tekstowego za pomocą zaledwie kilku słów.
Tłumacz teksty w 58 językach – w całości na urządzeniu.
Generuj sugestie odpowiedzi w wątkach tekstowych.
Wykrywaj i lokalizuj elementy (takie jak adresy, data i godzina, numery telefonów itp.) oraz podejmuj działania na ich podstawie. Obsługuje 15 języków.