Örnekler

Bu bölümde, Google Meet için işlevsel örnekler sunulmaktadır.

Google, aşağıdaki örnekleri GitHub üzerinde barındırır. Bu depoları çatallayabilir ve bu kodu kendi projeleriniz için referans olarak kullanabilirsiniz.

Google Meet canlı paylaşım SDK'sı için Android örneği

Bu örnek uygulamada, Google Meet canlı paylaşım SDK'sının nasıl kullanılacağı gösterilmektedir. Hedef kitle, bu SDK'yı kendi uygulamalarında kullanmaya çalışan geliştiricilerdir.

Bu projede Gradle derleme aracı kullanılmaktadır. Bu projeyi derlemek için gradlew derleme komutunu kullanın veya projeyi Android Studio'ya aktarın.

Kaynak kodunu görüntülemek veya klonlamak için Google Meet Canlı Paylaşımı için GitHub deposunu ziyaret edin.