REST Resource: conferenceRecords.participants.participantSessions

Kaynak: PARTICIPANTSession

Kullanıcı, bir cihazdan konferansa katıldığında gerçekleşen her bir benzersiz katılma veya ayrılma oturumunu ifade eder. Kullanıcı konferansa her katıldığında yeni bir benzersiz kimlik atandığını unutmayın. Yani bir kullanıcı bir alana aynı cihazdan birden çok kez katılırsa bu kullanıcıya farklı kimlikler atanır ve kullanıcılar farklı katılımcı oturumları olarak değerlendirilir.

JSON gösterimi
{
  "name": string,
  "startTime": string,
  "endTime": string
}
Alanlar
name

string

Tanımlayıcı. Oturum kimliği.

startTime

string (Timestamp format)

Yalnızca çıkış. Kullanıcı oturumunun başladığı zaman damgası.

endTime

string (Timestamp format)

Yalnızca çıkış. Kullanıcı oturumunun sona erdiği zaman damgası. Kullanıcı oturumu sona ermediyse ayarı kaldırın.

Yöntemler

get

Katılımcı oturum kimliğine göre bir katılımcı oturumu alır.

list

Bir katılımcının katılımcı oturumlarını konferans kaydında listeler.