Method: conferenceRecords.participants.participantSessions.get

Katılımcı oturum kimliğine göre bir katılımcı oturumu alır.

HTTP isteği

GET https://meet.googleapis.com/v2/{name=conferenceRecords/*/participants/*/participantSessions/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Katılımcının kaynak adı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, ParticipantSession öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/meetings.space.created
  • https://www.googleapis.com/auth/meetings.space.readonly

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzu'na bakın.