Maps Platform Datasets API

mapsplatformdataset.googleapis.com API。

服务端点

服务端点是指定 API 服务的网络地址的基本网址。一项服务可能有多个服务端点。此服务具有以下服务端点,下面的所有 URI 都与此服务端点相关:

  • https://mapsplatformdatasets.googleapis.com

REST 资源:v1alpha.media

方法
download GET /v1alpha/{name=projects/*/datasets/*}:download
下载数据集。
upload POST /v1alpha/{name=projects/*/datasets/*}:import
POST /upload/v1alpha/{name=projects/*/datasets/*}:import
导入数据集的新版本。

REST 资源:v1alpha.projects.dataset

方法
create POST /v1alpha/{parent=projects/*}/datasets
为指定项目创建新数据集。
delete DELETE /v1alpha/{name=projects/*/datasets/*}
删除指定的数据集。
get GET /v1alpha/{name=projects/*/datasets/*}
获取数据集。
list GET /v1alpha/{parent=projects/*}/datasets
列出指定项目的所有数据集。
patch PATCH /v1alpha/{dataset.name=projects/*/datasets/*}
更新数据集的元数据。

REST 资源:v1.media

方法
download GET /v1/{name=projects/*/datasets/*}:download
下载数据集。
upload POST /v1/{name=projects/*/datasets/*}:import
POST /upload/v1/{name=projects/*/datasets/*}:import
导入数据集的新版本。

REST 资源:v1.projects.dataset

方法
create POST /v1/{parent=projects/*}/datasets
为指定项目创建新数据集。
delete DELETE /v1/{name=projects/*/datasets/*}
删除指定的数据集。
get GET /v1/{name=projects/*/datasets/*}
获取数据集。
list GET /v1/{parent=projects/*}/datasets
列出指定项目的所有数据集。
patch PATCH /v1/{dataset.name=projects/*/datasets/*}
更新数据集的元数据。