REST Resource: accounts.products

Kaynak

Bu kaynakla ilişkilendirilmiş kalıcı veri yok.

Yöntemler

delete

Ürünü bir Manufacturer Center hesabından siler.

get

Ürünü, ürün sorunları da dahil olmak üzere bir Manufacturer Center hesabından alır.

list

Manufacturer Center hesabındaki tüm ürünleri listeler.

update

Bir Manufacturer Center hesabına ürünün özelliklerini ekler veya günceller.