Method: accounts.products.list

Manufacturer Center hesabındaki tüm ürünleri listeler.

HTTP isteği

GET https://manufacturers.googleapis.com/v1/{parent=accounts/*}/products

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

accounts/{account_id} biçimindeki üst kimlik.

account_id: Manufacturer Center hesabının kimliği.

Sorgu parametreleri

Parametreler
pageSize

integer

Sayfalara ayırma için kullanılan, yanıtta döndürülecek maksimum ürün durumu sayısı.

pageToken

string

Önceki istek tarafından döndürülen jeton.

include[]

enum (ProductSection)

Yanıta eklenecek bilgiler. Yalnızca burada listelenen bölümler döndürülür.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
 "products": [
  {
   object (Product)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Alanlar
products[]

object (Product)

Ürünlerin listesi.

nextPageToken

string

Bir sonraki ürün durumu sayfasının alınması için kullanılan jeton.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/manufacturercenter

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0 Overview (OAuth 2.0'a Genel Bakış) sayfasına göz atın.