Jednokrotne sprawdzenie SMS-a za pomocą interfejsu SMS User Consent API

Interfejs API User Consent API jest uzupełnieniem interfejsu SMS Fetcher API, umożliwiając aplikacji wyświetlanie prośby o dostęp do treści pojedynczej wiadomości SMS. Gdy użytkownik wyrazi zgodę, aplikacja będzie miała dostęp do całej treści wiadomości, aby automatycznie ukończyć SMS-y.

Gdy używasz interfejsu API do uzyskiwania zgody użytkownika do automatycznego przesyłania jednorazowych kodów SMS-a, użytkownik zobaczy prośbę o pozwolenie aplikacji na odczytywanie 1 SMS-a. Podczas korzystania z interfejsu SMS User Consent API użytkownik zobaczy te ekrany.

Gdy użytkownik rozpocznie proces weryfikacji za pomocą wiadomości SMS, zostanie poproszony o wpisanie jednorazowego kodu za pomocą klawiatury. Należy to zrobić w sytuacji, w której użytkownik otrzymuje SMS-a na innym urządzeniu niż aplikacja, na której działa aplikacja.

Gdy aplikacja prosi o zgodę użytkownika na dostęp do SMS-ów, otrzymuje SMS-a z jednorazowym kodem, który zawiera opcję udostępnienia całej treści pojedynczego SMS-a. Stanie się tak tylko w przypadku, gdy aplikacja prosi o zgodę użytkownika na wysyłanie SMS-ów i działa na urządzeniu, na które przyszła wiadomość SMS.

Jeśli użytkownik zdecyduje się udostępnić treść SMS-a Twojej aplikacji, zostanie mu udostępniona cała treść SMS-ów. Użytkownik widzi, że proces weryfikacji SMS jest automatycznie ukończony.

Jeśli użytkownik zdecyduje się nie udostępniać, będzie musiał ręcznie wpisać kod jednorazowy, aby ukończyć weryfikację SMS-em.

Aby wdrożyć pełny proces weryfikacji przez SMS za pomocą interfejsu API do uzyskiwania zgody użytkowników, musisz skontaktować się z serwerem backendu w celu wysłania SMS-a oraz interfejsu SMS User Consent API, aby poprosić użytkownika o dostęp do pojedynczej wiadomości zawierającej jednorazowy kod.

Aby wdrożyć aplikację do weryfikacji SMS-ów za pomocą interfejsu SMS User Consent API, aplikacja i serwer muszą wykonać te czynności:

  1. Twoja aplikacja wywołuje interfejs SMS User Consent API, aby zacząć nasłuchiwać odpowiedzi SMS z serwera. SMS-y otrzymane przed uruchomieniem wiadomości z prośbą o zgodę użytkownika nie będą przekazywane do Twojej aplikacji.
  2. Gdy uruchomisz interfejs SMS User Consent API, aplikacja poprosi o weryfikację numeru telefonu użytkownika za pomocą weryfikacji SMS.
  3. Gdy urządzenie użytkownika odbiera SMS-a z jednorazowym kodem, Usługi Google Play wyświetlają jego treść i pytają o zgodę na udostępnianie SMS-ów w aplikacji.
  4. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, cała wiadomość SMS zostanie udostępniona aplikacji.
  5. Aplikacja usuwa jednorazowy kod z tekstu wiadomości i wysyła go na serwer.

Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat jednorazowej zgody na odczytywanie SMS-ów z kodem weryfikacyjnym.