ورود به سیستم را برای iOS و macOS امتحان کنید

از برنامه نمونه iOS و macOS ما برای مشاهده نحوه عملکرد Sign-In استفاده کنید، یا Sign-In را به برنامه موجود خود اضافه کنید .

این نمونه نحوه ادغام Sign-In در Swift را برای iOS و macOS نشان می‌دهد.

برای Objective-C، برنامه نمونه SignInSample را در مخزن Google Sign-In for iOS ببینید.

برای استفاده از این نمونه، مطمئن شوید که نسخه فعلی Xcode را نصب کرده اید.

پروژه را دریافت کنید

برنامه نمونه DaysUntilBirthday Swift با استفاده از CocoaPods و Swift Package Manager در مخزن ورود به سیستم موجود است. برای دانلود و اجرای نمونه برنامه، دستورالعمل های گزینه مورد نظر خود را در زیر دنبال کنید:

CocoaPods

 1. اگر قبلاً CocoaPods را نصب نکرده‌اید، مراحل راهنمای شروع به کار CocoaPods را دنبال کنید.
 2. کلون کردن مخزن Google Sign-In برای iOS:
  git clone https://github.com/google/GoogleSignIn-iOS
 3. به دایرکتوری DaysUntilBirthday بروید:
  cd GoogleSignIn-iOS/Samples/Swift/DaysUntilBirthday
 4. وابستگی های Cocoapods را نصب کنید:
  pod install
 5. فضای کاری DaysUntilBirthdayForPod را در Xcode باز کنید:
  open DaysUntilBirthdayForPod.xcworkspace

مدیر بسته سوئیفت

 1. مخزن Sign-In برای iOS را کلون کنید:
  git clone https://github.com/google/GoogleSignIn-iOS
 2. پروژه نمونه سوئیفت را باز کنید:
  open GoogleSignIn-iOS/Samples/Swift/DaysUntilBirthday/DaysUntilBirthday.xcodeproj

هنگامی که Xcode پروژه را باز می کند، Swift Package Manager به طور خودکار وابستگی ها را اضافه می کند.

برنامه را اجرا کنید

برای iOS، هدف DaysUntilBirthday (iOS) را انتخاب کنید، سپس با کلیک بر روی دکمه اجرا برای فضای کاری، برنامه نمونه را در دستگاه یا شبیه‌ساز iOS اجرا کنید.

برای macOS، هدف DaysUntilBirthday (macOS) را انتخاب کنید، سپس با کلیک روی دکمه اجرا برای فضای کاری، نمونه برنامه را شروع کنید.

مراحل بعدی

اگر می‌خواهید ببینید چگونه می‌توانید Google Sign-In را در برنامه خود پیاده‌سازی کنید، به راهنمای پیاده‌سازی ما نگاهی بیندازید. یا نگاهی به نمونه کامل در GitHub بیندازید.

Sign-In را به برنامه خود اضافه کنید نمونه برنامه ها را در GitHub ببینید

تجربه خوبی داشتی؟ به مشکل بر بخورید؟ به ما اطلاع دهید!