Pobieram informacje profilowe

Po zalogowaniu się na konto Google możesz uzyskać podstawowe informacje o profilu użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres URL zdjęcia profilowego oraz adres e-mail.

Zanim zaczniesz

Pobieranie informacji o użytkowniku

Gdy użytkownik uwierzytelni i autoryzuje dostęp do żądanych zakresów, uzyskasz dostęp do informacji o profilu użytkownika za pomocą obiektu GIDGoogleUser.

Swift

GIDSignIn.sharedInstance.signIn(withPresenting: self) { signInResult, error in
  guard error == nil else { return }
  guard let signInResult = signInResult else { return }

  let user = signInResult.user

  let emailAddress = user.profile?.email

  let fullName = user.profile?.name
  let givenName = user.profile?.givenName
  let familyName = user.profile?.familyName

  let profilePicUrl = user.profile?.imageURL(withDimension: 320)
}

Objective-C

[GIDSignIn.sharedInstance signInWithPresentingViewController:self
                         completion:^(GIDSignInResult * _Nullable signInResult,
                                NSError * _Nullable error) {
  if (error) { return; }
  if (signInResult == nil) { return; }

  GIDGoogleUser *user = signInResult.user;

  NSString *emailAddress = user.profile.email;

  NSString *name = user.profile.name;
  NSString *givenName = user.profile.givenName;
  NSString *familyName = user.profile.familyName;

  NSURL *profilePic = [user.profile imageURLWithDimension:320];
}];