Wypróbuj Logowanie przez Androida

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Użyj naszej przykładowej aplikacji na Androida, aby zobaczyć, jak działa Logowanie, lub dodaj je do istniejącej aplikacji.

Wymagane: najnowsze wersje Android Studio i Usług Google Play.

Pobieranie projektu

Jeśli po raz pierwszy korzystasz z próbki usług Google, sprawdź repozytorium google-services.

$ git clone https://github.com/googlesamples/google-services.git

Otwórz Android Studio.

Wybierz Plik > Otwórz, przejdź do sklonowanego repozytorium google-services i otwórz google-services/android/signin.

Konfigurowanie projektu interfejsu API Google

Aby skorzystać z przykładu, musisz podać dodatkowe informacje, które pomogą Ci zakończyć konfigurowanie projektu. Kliknij przycisk poniżej i w razie potrzeby podaj nazwę pakietu: com.google.samples.quickstart.signin. Musisz też podać identyfikator SHA-1 certyfikatu podpisywania. Więcej informacji znajdziesz na stronie Uwierzytelnianie klienta.

Konfigurowanie projektu

W przykładach IdTokenActivity i ServerAuthCodeActivity trzeba określić identyfikator klienta internetowego OAuth 2.0. W prawdziwej aplikacji ten identyfikator klienta reprezentuje serwer backendu Twojej aplikacji. Identyfikator klienta do tego celu został utworzony podczas konfigurowania powyższego projektu.

Tę wartość znajdziesz w Konsoli interfejsów API Google:

Konsola Google API

Identyfikator klienta serwera WWW pojawi się obok pozycji Klient internetowy (utworzony automatycznie na potrzeby logowania przez Google). Skopiuj identyfikator klienta i wklej go w pliku strings.xml projektu:

<string name="server_client_id">YOUR_SERVER_CLIENT_ID</string>

Uruchamianie przykładu

Teraz możesz utworzyć przykładową aplikację i uruchomić ją w Android Studio.

Utwórz przykład i kliknij przycisk uruchamiania i wybierz połączone urządzenie lub emulator z najnowszą wersją Usług Google Play.

Jak to działa

Aplikacja tworzy GoogleSignInClient i określa potrzebne opcje logowania. Gdy użytkownik kliknie przycisk logowania, aplikacja uruchomi intencję logowania, która skłoni użytkownika do zalogowania się na konto Google.

// Configure sign-in to request the user's ID, email address, and basic
// profile. ID and basic profile are included in DEFAULT_SIGN_IN.
GoogleSignInOptions gso = new GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_SIGN_IN)
    .requestEmail()
    .build();
// Build a GoogleSignInClient with the options specified by gso.
mGoogleSignInClient = GoogleSignIn.getClient(this, gso);
private void signIn() {
  Intent signInIntent = mGoogleSignInClient.getSignInIntent();
  startActivityForResult(signInIntent, RC_SIGN_IN);
}

Dalsze kroki

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem po korzystaniu z logowania przez Google w swojej aplikacji.

Dodaj logowanie do aplikacji

Czy podoba Ci się? Masz kłopoty? Daj nam znać.