Konfigurowanie domen uwierzytelniania

Instrukcje konfigurowania domen uwierzytelniania znajdziesz w sekcji Dodawanie domeny w artykule na temat narzędzi Postmaster Tools w Centrum pomocy.

Następny krok

Aby skonfigurować interfejs Postmaster Tools API, przejdź do konfigurowania interfejsu API .