OAuth 2.0 Biblioteki i przykłady

Poniższe biblioteki i przykłady ułatwiają rozpoczęcie korzystania z autoryzacji OAuth 2.0 w celu uzyskiwania dostępu do usług IMAP i SMTP w Gmailu.

Przykład w Javie

JavaMail w wersji 1.5.2 lub nowszej natywnie obsługuje OAuth dla IMAP. Jeśli chcesz użyć starszej wersji lub utworzyć własną implementację, przeczytaj przykładowy kod w języku Java. Przykładowy kod znajdziesz w artykule Narzędzia i przykładowy kod do uwierzytelniania w Gmailu za pomocą protokołu OAuth2.

Przykład w Pythonie

Próbka PHP