Testowanie e-maili w formacie AMP w Gmailu

Zanim wyślesz e-maila dynamicznego obsługiwanego przez AMP, możesz go przetestować, aby sprawdzić jego zawartość i działanie.

Są 2 sposoby testowania e-maili dynamicznych w Gmailu:

  1. Interfejs AMP for Email Playground w Gmailu umożliwia tworzenie wersji roboczych e-maili w formacie AMP, wyświetlanie podglądu na żywo oraz przesyłanie e-maili na własne konto Gmail w celu testowania.
  2. Otwórz Ustawienia > Ogólne > E-mail dynamiczny w Gmailu i kliknij Ustawienia programisty. Otworzy się okno dialogowe, w którym możesz dodać do białej listy adres e-mail, z którego będą wysyłane e-maile dynamiczne na potrzeby testowania. Wersja AMP e-maili wysyłanych z wymienionych adresów na Twoje konto jest renderowana, nawet jeśli adres e-mail nie jest zarejestrowany w Google. Dzięki temu możesz przetestować dynamiczne e-maile na własnych kontach przed rejestracją i sprawdzić, czy działają one zgodnie z oczekiwaniami.

Wymagania dotyczące dostawy

Aby e-maile w formacie AMP były dostarczane na dowolne konto, musi on spełniać te warunki:

  • Muszą być spełnione wymagania dotyczące zabezpieczeń poczty e-mail przez AMP.
  • E-mail musi zawierać zastępczą wersję HTML (text/html) lub zwykły tekst (text/plain) oraz część AMP MIME (text/x-amp-html). Ta wersja zastępcza jest wyświetlana w sytuacjach, gdy nie można wyświetlić części AMP MIME, np. gdy klient poczty jest offline lub gdy e-mail został odebrany przez Gmaila po co najmniej 30 dniach.
  • Część AMP MIME musi zawierać prawidłowy dokument AMP.
  • E-mail powinien zawierać część AMP MIME przed częścią HTML MIME.
  • Pola nagłówków From i To e-maila muszą zawierać różne adresy e-mail.