Tạo các trang web và ứng dụng nhanh, an toàn cho môi trường web mở.

Một môi trường web mạnh mẽ, dễ sử dụng hơn

Giải quyết nhanh chóng các thách thức phổ biến cho web mở.
Khoá học
Khám phá bộ sưu tập khoá học về các chủ đề chính liên quan đến thiết kế và phát triển web do Google Chrome và các chuyên gia trong ngành thực hiện.
Biểu trưng ChromeOS
Giải pháp
Tìm hiểu những điều bạn cần xem xét khi tạo ứng dụng web thương mại điện tử, báo hoặc blog.
Biểu trưng Firebase Biểu trưng ChromeOS
Bài viết
Nhận những bản cập nhật mới nhất về công cụ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.
Biểu trưng ChromeOS
Tài liệu
Tìm hiểu về ứng dụng web trên ChromeOS.
Biểu trưng ChromeOS
Giải pháp
Xem thông tin tổng quan về cách sử dụng Angular, một khung phát triển web hoạt động trên quy mô lớn và giúp bạn tự tin xây dựng.
Biểu trưng Angular
Giải pháp
Tìm hiểu cách kết hợp các sản phẩm của Firebase để tạo các ứng dụng web tương tác.
Biểu trưng Firebase
Giải pháp
Tạo quy trình đăng nhập liền mạch cho người dùng. Khoá truy cập tạo trong Chrome trên Android được lưu trữ trong Trình quản lý mật khẩu của Google.
Biểu tượng nhận dạng
Giải pháp
Xem ví dụ về cách bạn có thể tạo bản đồ thế hệ tiếp theo của riêng mình.
Biểu trưng Maps
Bài viết
Xem những tính năng thú vị có trong phiên bản Chrome mới nhất.
Biểu trưng ChromeOS
Giải pháp
Một tập hợp các trình tạo cho các dự án Angular của bạn.
Biểu trưng Angular
Có gì mới trên web
Khám phá các tính năng trong mỗi bản phát hành ổn định – được cập nhật bốn tuần một lần.

Giải quyết các trường hợp sử dụng khác

Khám phá thêm tài nguyên trên bộ công nghệ dành cho nhà phát triển của Google.
Phát triển ứng dụng cho nhiều đối tượng và kiểu dáng.
Sử dụng các mô hình AI tiên tiến và công cụ nguồn mở cho công nghệ học máy.
Đơn giản hoá và mở rộng quy mô phát triển từ đầu đến cuối.