Fact Check Tools API

เริ่มต้นใช้งาน

Google FactCheck ClaimReview Read/Write API

กรณีการใช้งานทั่วไป

  • การเพิ่มมาร์กอัป ClaimReview, การแก้ไขมาร์กอัป ClaimReview, การลบมาร์กอัป ClaimReview สําหรับบทความตรวจสอบข้อเท็จจริง (URL) ของเว็บไซต์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ClaimReview ได้ที่เอกสารสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ตรวจสอบข้อเท็จจริง
  • หมายเหตุ: หากต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงมาร์กอัปของเว็บไซต์โดยใช้ API นี้ ผู้ใช้ต้องได้รับอนุญาตผ่าน Google Search Console บัญชีที่แสดงรายการเป็นผู้ใช้ที่ถูกจํากัดหรือแบบเต็มของเว็บไซต์จะสามารถสร้างมาร์กอัปสําหรับทุกบทความของเว็บไซต์นั้นได้ ขั้นตอนที่จําเป็นมีดังนี้
    • พูดคุยกับผู้ดูแลเว็บเพื่อดูว่าเว็บไซต์ของคุณอยู่ใน Search Console แล้วหรือยัง หากยังไม่ได้ลิงก์ ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้
    • ขอให้ผู้ดูแลเว็บเพิ่มคุณเป็นผู้ใช้ในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้แบบจํากัดหรือผู้ใช้เต็มรูปแบบ (วิธีการ)

คุณมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าไคลเอ็นต์ API ของคุณจะให้ข้อมูลแก่ dataCommons การใช้ ClaimReview Read/Write API จะเป็นไปตามข้อกําหนดในการให้บริการของ Google API

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบเกี่ยวกับ API โดยละเอียด

Google FactCheck Claim Search API

กรณีการใช้งานทั่วไป

การใช้ FactCheck Claim Search API จะเป็นไปตามข้อกําหนดในการให้บริการของ Google API

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบเกี่ยวกับ API โดยละเอียด