ข้อกําหนดในการให้บริการ API เครื่องมือตรวจสอบข้อเท็จจริง

Google FactCheck ClaimReview Read/Write API

คุณมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าไคลเอ็นต์ API ของคุณจะให้ข้อมูลแก่ dataCommons การใช้ ClaimReview Read/Write API จะเป็นไปตามข้อกําหนดในการให้บริการของ Google API

Google FactCheck Claim Search API

การใช้ FactCheck Claim Search API จะเป็นไปตามข้อกําหนดในการให้บริการของ Google API