Doğruluk Kontrolü Araçları API'si Hizmet Şartları

Google FactCheck ClaimReview Read/Write API

Kullanıcılarınıza, API istemcinizin dataCommons'e veri katkısında bulunacağını bildirmek sizin sorumluluğunuzdadır. ClaimReview Read/Write API'nin kullanımı Google'ın API Hizmet Şartları'na tabidir.

Google FactCheck Claim Search API

FactCheck Claim Search API'nin kullanımı Google'ın API Hizmet Şartları'na tabidir.