Fact Check Tools API

Hizmet: doğrulukchecktools.googleapis.com

Hizmet adı factchecktools.googleapis.com, RPC istemci taslakları oluşturmak için gereklidir.

google.factchecking.factchecktools.v1alpha1.FactCheckToolsService

Yöntemler
CreateClaimReviewMarkupPage Bir sayfada ClaimReview işaretlemesi oluşturun.
DeleteClaimReviewMarkupPage Bir sayfadaki tüm ClaimReview işaretlemesini silin.
FactCheckedClaimSearch Doğruluk kontrollerinden gelen iddialarda arama yapın.
GetClaimReviewMarkupPage ClaimReview işaretlemesinin tamamını bir sayfaya alın.
ListClaimReviewMarkupPages Belirli bir URL’ye veya kuruluşa ilişkin ClaimReview işaretleme sayfalarını listeleyin.
UpdateClaimReviewMarkupPage

Bir sayfadaki tüm ClaimReview işaretlemesi için güncelleme

Bunun tam kapsamlı bir güncelleme olduğunu unutmayın.