Referanslara Genel Bakış

Bölüm Açıklama
Açıklama listesi söz dizimi Web siteleri ve uygulamalar için ifade listesinin söz dizimi.
İlişki dizeleri Bir ifadede kullanılabilecek, önceden tanımlanmış ilişki dizelerinin listesi.
API Kullanımı Açıklamaları listelemeye veya doğrulamaya yönelik Google API'leri dokümanları. Çoğu kullanım alanında API'yi doğrudan çağırmanız GEREKMEZ. Kullanım alanınız için ifadeleri tüketmenin belirli bir yolu olup olmadığını görmek için kullanım kılavuzuna bakın.