İlişki Dizeleri

Önceden tanımlanmış ilişki dizeleri

Aşağıdaki ilişki dizeleri standart tarafından tanımlanır. Bu ifade türlerinden birine uymayan bir ifade oluşturmak istiyorsanız kendi benzersiz dizenizi tanımlayabilirsiniz.

İlişki dizesi Açıklama
delegate_permission/common.handle_all_urls Hedefin, kaynağın işleyebildiği tüm URL'leri işlemesini sağlar.
delegate_permission/common.get_login_creds Hedef için kaynakta depolanan oturum açma kimlik bilgilerini alma izni verir.