พันธกิจของ Solution Challenge คือการแก้ปัญหาเป้าหมายด้านความยั่งยืน 17 เป้าหมายจากสหประชาชาติอย่างน้อย 17 จุดโดยใช้เทคโนโลยีของ Google

โซลูชันเปิดรับเปิดรับสมาชิก Google Developer Student Club (GDSC) เข้าร่วม GDSC เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

รับเสื้อยืด ใบรับรอง และการให้คําปรึกษาจาก Google และผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ เพื่อปรับปรุงและส่งโซลูชันสําหรับรางวัลอันดับต้นๆ
รับรางวัลเงินสด $1,000 ต่อสมาชิกในทีม 1 คน และฟีเจอร์ในบล็อก Google Developers และสตรีมแบบสดวันสาธิตทั่วโลก พร้อมการรับคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของ Google ของที่ระลึก และประกาศนียบัตร
รับรางวัลเงินสด $3,000 ต่อสมาชิกในทีม 1 คน และฟีเจอร์ในบล็อก Google Developers และสตรีมแบบสดวันสาธิตทั่วโลก รวมถึงให้คําปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ Google ของที่ระลึก และประกาศนียบัตร

สร้างโดยองค์การสหประชาชาติในปี 2015 โดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติทั้ง 193 ประเทศ เป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการมีจุดประสงค์เพื่อยุติความยากจน การเจริญก้าวหน้า และการปกป้องโลก