Method: userProfiles.get

Zwraca profil użytkownika.

Ta metoda zwraca następujące kody błędów:

  • PERMISSION_DENIED, jeśli użytkownik wysyłający prośbę nie ma uprawnień dostępu do tego profilu użytkownika, a profil o żądanym identyfikatorze nie istnieje, lub z powodu błędów dostępu.

Żądanie HTTP

GET https://classroom.googleapis.com/v1/userProfiles/{userId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Identyfikator profilu do zwrócenia. Może on mieć jeden z tych identyfikatorów:

  • identyfikator numeryczny użytkownika
  • adres e-mail użytkownika.
  • literał ciągu znaków "me" wskazujący użytkownika wysyłającego żądanie

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu UserProfile.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.profile.emails
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.profile.photos

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.