Method: registrations.delete

Usuwa Registration, przez co Classroom przestanie wysyłać powiadomienia dotyczące tego urządzenia (Registration).

Żądanie HTTP

DELETE https://classroom.googleapis.com/v1/registrations/{registrationId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
registrationId

string

Wartość registrationId elementu Registration do usunięcia.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.push-notifications

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.