Method: invitations.get

Zwraca zaproszenie.

Ta metoda zwraca następujące kody błędów:

  • PERMISSION_DENIED, jeśli użytkownik wysyłający prośbę nie ma uprawnień do wyświetlenia żądanego zaproszenia lub występuje błędy dostępu.
  • NOT_FOUND, jeśli nie ma zaproszenia o wymaganym identyfikatorze.

Żądanie HTTP

GET https://classroom.googleapis.com/v1/invitations/{id}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
id

string

Identyfikator zaproszenia do zwrócenia.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Invitation.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters.readonly

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.