Method: invitations.delete

Usuwa zaproszenie.

Ta metoda zwraca następujące kody błędów:

  • PERMISSION_DENIED, jeśli użytkownik, który wysłał prośbę, nie ma uprawnień do usunięcia żądanego zaproszenia lub nie może usunąć błędów dostępu.
  • NOT_FOUND, jeśli nie ma zaproszenia o wymaganym identyfikatorze.

Żądanie HTTP

DELETE https://classroom.googleapis.com/v1/invitations/{id}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
id

string

Identyfikator zaproszenia do usunięcia.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.