Method: invitations.accept

Akceptuje zaproszenie i usuwa zaproszenie, a następnie dodaje zaproszonego użytkownika do nauczycieli lub uczniów konkretnych zajęć. Tylko zaproszony użytkownik może zaakceptować zaproszenie.

Ta metoda zwraca następujące kody błędów:

 • PERMISSION_DENIED, jeśli użytkownik wysyłający prośbę nie ma uprawnień do zaakceptowania żądanego zaproszenia, lub występuje błędy dostępu.
 • FAILED_PRECONDITION w przypadku tych błędów żądania:
  • CourseMemberLimitReached
  • CourseNotModifiable
  • CourseTeacherLimitReached
  • UserGroupsMembershipLimitReached
 • NOT_FOUND, jeśli nie ma zaproszenia o wymaganym identyfikatorze.

Żądanie HTTP

POST https://classroom.googleapis.com/v1/invitations/{id}:accept

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
id

string

Identyfikator zaproszenia do zaakceptowania.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.