Method: courses.get

Zwraca kurs.

Ta metoda zwraca następujące kody błędów:

  • PERMISSION_DENIED, jeśli użytkownik wysyłający prośbę nie ma dostępu do żądanego kursu lub występuje błąd dostępu.
  • NOT_FOUND, jeśli nie ma zajęć o podanym identyfikatorze.

Żądanie HTTP

GET https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{id}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
id

string

Identyfikator kursu do zwrócenia. Może to być identyfikator przypisany przez Classroom lub alias.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Course.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses.readonly

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.