Method: courses.create

Tworzy zajęcia.

Użytkownik określony w zadaniu ownerId jest właścicielem utworzonych zajęć i jest dodany jako nauczyciel. Użytkownik, który nie jest administratorem, może utworzyć zajęcia tylko w roli właściciela. Administratorzy domeny mogą tworzyć zajęcia, których właścicielem jest dowolny użytkownik w ich domenie.

Ta metoda zwraca następujące kody błędów:

  • PERMISSION_DENIED, jeśli użytkownik wysyłający prośbę nie ma uprawnień do tworzenia zajęć lub występuje błędy dostępu.
  • NOT_FOUND, jeśli nauczyciel główny nie jest prawidłowym użytkownikiem.
  • FAILED_PRECONDITION, jeśli konto właściciela zajęć zostało wyłączone lub wystąpi te błędy żądania:
    • UserCannotOwnCourse
    • UserGroupsMembershipLimitReached
  • ALREADY_EXISTS, jeśli alias został określony w id i już istnieje.

Żądanie HTTP

POST https://classroom.googleapis.com/v1/courses

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Course.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję Course.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.