REST Resource: courses.posts

Zasób

Z tym zasobem nie są powiązane żadne dane trwałe.

Metody

getAddOnContext

Pobiera metadane dotyczące dodatków do Classroom w kontekście konkretnego posta.