Method: courses.courseWork.get

Sınıf çalışmasını döndürür.

Bu yöntem aşağıdaki hata kodlarını döndürür:

  • PERMISSION_DENIED: İstekte bulunan kullanıcının, istenen derse veya sınıf çalışmasına erişmesine izin verilmiyorsa veya erişim hataları varsa.
  • İstek hatalıysa INVALID_ARGUMENT.
  • İstenen kurs veya sınıf çalışması mevcut değilse NOT_FOUND.

HTTP isteği

GET https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/courseWork/{id}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
courseId

string

Kursun tanımlayıcısı. Bu tanımlayıcı, Classroom tarafından atanan tanımlayıcı veya bir alias olabilir.

id

string

Sınıf çalışmasının tanımlayıcısı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, CourseWork öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.students.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.me.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.students
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.me

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.