Method: courses.courseWork.addOnAttachments.get

Zwraca załącznik dodatku.

Wymaga, aby dodatek wysyłający żądanie był jego oryginalnym twórcą.

Ta metoda zwraca następujące kody błędów:

  • PERMISSION_DENIED w przypadku błędów dostępu.
  • INVALID_ARGUMENT, jeśli żądanie jest uszkodzone.
  • NOT_FOUND, jeśli jeden ze wskazanych zasobów nie istnieje.

Żądanie HTTP

GET https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/courseWork/{itemId}/addOnAttachments/{attachmentId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
courseId

string

To pole jest wymagane. Identyfikator zajęć.

itemId

string

Identyfikator ogłoszenia, sessionWork lub sessionWorkMaterial, w którym załącznik jest dołączony. To pole jest wymagane, ale nie jest oznaczone jako takie podczas migracji z postId.

attachmentId

string

To pole jest wymagane. Identyfikator załącznika.

Parametry zapytania

Parametry
postId
(deprecated)

string

Opcjonalnie. Wycofano. Użyj identyfikatora elementu.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu AddOnAttachment.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.addons.student
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.addons.teacher

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.