Method: courses.courseWork.addOnAttachments.delete

Usuwa załącznik dodatku.

Uwaga: dodatek musi być jego twórcą.

Ta metoda zwraca następujące kody błędów:

  • PERMISSION_DENIED w przypadku błędów dostępu.
  • INVALID_ARGUMENT, jeśli żądanie jest uszkodzone.
  • NOT_FOUND, jeśli jeden ze wskazanych zasobów nie istnieje.

Żądanie HTTP

DELETE https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/courseWork/{itemId}/addOnAttachments/{attachmentId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
courseId

string

To pole jest wymagane. Identyfikator zajęć.

itemId

string

Identyfikator ogłoszenia, sessionWork lub sessionWorkMaterial, w którym załącznik jest dołączony. To pole jest wymagane, ale nie jest oznaczone jako takie podczas migracji z postId.

attachmentId

string

To pole jest wymagane. Identyfikator załącznika.

Parametry zapytania

Parametry
postId
(deprecated)

string

Opcjonalnie. Wycofano. Użyj identyfikatora elementu.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.addons.teacher

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.