Method: courses.announcements.delete

Usuwa ogłoszenie.

To zgłoszenie musi przesłać projekt w Konsoli programisty z identyfikatorem klienta OAuth użytym do utworzenia odpowiedniego elementu ogłoszenia.

Ta metoda zwraca następujące kody błędów:

  • PERMISSION_DENIED, jeśli projekt dewelopera, który wysłał prośbę, nie utworzył odpowiedniego ogłoszenia, a użytkownik wysyłający prośbę nie może usunąć wybranego kursu lub z powodu błędów dostępu.
  • FAILED_PRECONDITION, jeśli to ogłoszenie zostało już usunięte.
  • NOT_FOUND, jeśli nie ma zajęć o podanym identyfikatorze.

Żądanie HTTP

DELETE https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/announcements/{id}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
courseId

string

Identyfikator zajęć. Może to być identyfikator przypisany przez Classroom lub alias.

id

string

Identyfikator ogłoszenia do usunięcia. Jest to identyfikator przypisany przez Classroom.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.announcements

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.