Method: courses.aliases.list

Dersin takma adlarının listesini döndürür.

Bu yöntem aşağıdaki hata kodlarını döndürür:

 • İstekte bulunan kullanıcının derse erişmesine izin verilmiyorsa veya erişim hataları varsa PERMISSION_DENIED.
 • Kurs yoksa NOT_FOUND.

HTTP isteği

GET https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/aliases

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
courseId

string

Dersin tanımlayıcısı. Bu tanımlayıcı, Classroom tarafından atanan tanımlayıcı veya bir alias olabilir.

Sorgu parametreleri

Parametreler
pageSize

integer

Döndürülecek maksimum öğe sayısı. Sıfır veya belirtilmedi, sunucunun bir maksimum değer atayabileceğini gösterir.

Sunucu, belirtilen sayıdan daha az sonuç döndürebilir.

pageToken

string

nextPageToken değeri, sonraki sonuç sayfasının döndürülmesi gerektiğini belirten önceki bir list çağrısından döndürüldü.

list isteği, aksi takdirde bu jetonla sonuçlanan istekle aynı olmalıdır.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Kurs takma adları listelenirken verilen yanıt.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
 "aliases": [
  {
   object (CourseAlias)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Alanlar
aliases[]

object (CourseAlias)

Ders takma adları.

nextPageToken

string

Döndürülecek bir sonraki sonuç sayfasını tanımlayan jeton. Boş bırakılırsa başka sonuç yok.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses
 • https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses.readonly

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.