Method: courses.aliases.delete

Usuwa alias zajęć.

Ta metoda zwraca następujące kody błędów:

  • PERMISSION_DENIED, jeśli użytkownik wysyłający prośbę nie ma uprawnień do usunięcia aliasu lub z powodu błędów dostępu.
  • NOT_FOUND, jeśli alias nie istnieje.
  • FAILED_PRECONDITION, jeśli alias nie ma sensu w przypadku użytkownika lub kursu, który wysłał prośbę (na przykład jeśli użytkownik spoza domeny próbuje usunąć alias ograniczony do domeny).

Żądanie HTTP

DELETE https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/aliases/{alias}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
courseId

string

Identyfikator zajęć, z którego alias powinien zostać usunięty. Może to być identyfikator przypisany przez Classroom lub alias.

alias

string

Alias do usunięcia. Nie może to być identyfikator przypisany przez Classroom.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.