Method: courses.aliases.create

Tworzy alias zajęć.

Ta metoda zwraca następujące kody błędów:

  • PERMISSION_DENIED, jeśli użytkownik wysyłający prośbę nie ma uprawnień do utworzenia aliasu, lub występuje błędy dostępu.
  • NOT_FOUND, jeśli kurs nie istnieje.
  • ALREADY_EXISTS, jeśli alias już istnieje.
  • FAILED_PRECONDITION, jeśli alias nie ma sensu w przypadku użytkownika lub kursu, który wysłał prośbę (na przykład jeśli użytkownik spoza domeny próbuje uzyskać dostęp do aliasu ograniczonego do domeny).

Żądanie HTTP

POST https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/aliases

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
courseId

string

Identyfikator zajęć, który ma być aliasem. Może to być identyfikator przypisany przez Classroom lub alias.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu CourseAlias.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję CourseAlias.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.