ListAddOnAttachmentsResponse

Odpowiedź na wyświetlanie listy załączników dodatków.

Zapis JSON
{
  "addOnAttachments": [
    {
      object (AddOnAttachment)
    }
  ],
  "nextPageToken": string
}
Pola
addOnAttachments[]

object (AddOnAttachment)

Załączniki pod podanym postem.

nextPageToken

string

Token, który można wysłać jako pageToken, aby pobrać następną stronę. Jeśli pominiesz to pole, nie będzie kolejnych stron.