AssigneeMode

Możliwe sposoby przypisywania zadań i ogłoszeń.

Wartości w polu enum
ASSIGNEE_MODE_UNSPECIFIED Nie określono trybu. Nigdy nie jest zwracana.
ALL_STUDENTS Wszyscy uczniowie mogą zobaczyć ten element. Jest to stan domyślny.
INDIVIDUAL_STUDENTS Podzbiór uczniów może go zobaczyć.