กำหนดค่าแอป

บางแอปที่ออกแบบมาเพื่อองค์กรจะมีการตั้งค่าในตัวที่เรียกว่าการกำหนดค่าที่มีการจัดการ ซึ่งผู้ดูแลระบบไอทีสามารถกำหนดค่าจากระยะไกลได้ เช่น แอปอาจมีตัวเลือกให้ซิงค์ข้อมูลเฉพาะเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับ Wi-Fi เท่านั้น ชุดโซลูชันทั้งหมดกำหนดให้ผู้ดูแลระบบไอทีระบุการกำหนดค่าที่มีการจัดการและนำไปใช้กับอุปกรณ์ได้

แผนภาพด้านล่างแสดงขั้นตอนสำคัญบางส่วนในการจัดการการกำหนดค่าที่มีการจัดการพร้อมภาพรวมของตัวเลือกที่ใช้ได้ผ่าน Google Play EMM API

ตรวจสอบว่าแอปรองรับการกำหนดค่าที่มีการจัดการหรือไม่

ใช้ Products.getAppRestrictionsSchema เพื่อดูว่าแอปรองรับการกำหนดค่าที่มีการจัดการหรือไม่ นี่คือตัวอย่างที่ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google Play EMM API สำหรับ Java

public AppRestrictionsSchema getAppRestrictionsSchema(String enterpriseId,
  String productId, String language) throws IOException {
 return androidEnterprise
   .product()
   .getAppRestrictionsSchema(enterpriseId, productId, language)
   .execute();
}

แอปทั้งหมดจะแสดงสคีมาข้อจำกัดของแอป (การกำหนดค่าที่มีการจัดการ) หากการเรียกแสดงสคีมาที่ว่างเปล่า แสดงว่าแอปไม่รองรับการจัดการการกำหนดค่า หากการเรียกแสดงสคีมาที่มีชุดข้อจำกัด แสดงว่าแอปรองรับการกำหนดค่าที่มีการจัดการ เช่น แอปที่มีพร็อพเพอร์ตี้สำหรับ การเปิดใช้การพิมพ์ระยะไกลผ่าน VPN อาจส่งการตอบกลับต่อไปนี้ไปยัง Products.getAppRestrictionsSchema

  {
   "kind": "androidenterprise#appRestrictionsSchema",
   "restrictions": [
    {
     "key": "printing_enabled",
     "title": "Enable printing",
     "restrictionType": "bool",
     "description": "Allow user to print from the app",
     "defaultValue": {
      "type": "bool",
      "valueBool": true,
     }
    },
    {
     "key": "vpn_configurations",
     "title": "VPN configurations",
     "restrictionType": "bundle_array",
     "description": "List of VPN configurations",
     "nestedRestriction": [
      {
       "key": "vpn_configuration",
       "title": "VPN configuration",
       "restrictionType": "bundle",
       "nestedRestrictions": [
        {
         "key": "server",
         "title": "VPN server host",
         "restrictionType": "string"
        },
        {
         "key": "username",
         "title": "VPN account username",
         "restrictionType": "string"
        }
       ]
      }
     ]
    }
   ]
  }

ระบุการกำหนดค่าที่มีการจัดการ

สำหรับแอปที่รองรับการกำหนดค่าที่มีการจัดการ คุณจะอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบไอทีตั้งค่าได้จากคอนโซล EMM โดยการฝัง iframe การกำหนดค่าที่มีการจัดการหรือการพัฒนา UI ของคุณเอง

ตัวเลือกที่ 1: ฝัง iframe การกำหนดค่าที่มีการจัดการ

วิธีที่ง่ายที่สุดในการรองรับการกำหนดค่าที่มีการจัดการคือการฝัง iframe ของการกำหนดค่าที่มีการจัดการในคอนโซล EMM iframe จะดึงสคีมาการกำหนดค่าที่มีการจัดการสำหรับแอปที่ระบุ และอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบไอทีบันทึก แก้ไข และลบโปรไฟล์การกำหนดค่าที่กำหนดเองได้ คุณสามารถใช้ Play EMM API เพื่อนำ โปรไฟล์ที่กำหนดเองไปใช้กับอุปกรณ์ของผู้ใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iframe และวิธีเพิ่มลงในคอนโซลได้ที่ iframe การกำหนดค่าที่มีการจัดการ

ตัวเลือกที่ 2: สร้าง UI ของคุณเอง

เมื่อใช้การกำหนดค่าที่ได้จาก Products.getAppRestrictionsSchema คุณจะสร้าง UI ของคุณเองที่อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบไอทีจัดการการกำหนดค่าแอปได้

ใช้การกำหนดค่าที่มีการจัดการ

ในการนำการกำหนดค่าที่มีการจัดการไปใช้กับอุปกรณ์ จะต้องผสานรวม DPC ของคุณกับไลบรารีการสนับสนุน DPC ตามรายละเอียดในสร้างตัวควบคุมนโยบายด้านอุปกรณ์ ไลบรารีการสนับสนุน DPC จะจัดการการมอบสิทธิ์ไปยัง Google Play อย่างโปร่งใสเพื่อนำการกำหนดค่าที่มีการจัดการไปใช้

คุณจะใช้การกำหนดค่าที่มีการจัดการกับอุปกรณ์ได้โดยการตั้งค่า policy.productPolicy.managedConfiguration ใน policy ของ Device

การใช้รหัส mcmId

ทุกครั้งที่ผู้ดูแลระบบไอทีบันทึกโปรไฟล์การกำหนดค่าใหม่จาก iframe การกำหนดค่าที่มีการจัดการ iframe จะแสดงผลตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันชื่อ mcmId mcmId ไม่มีการจำกัดจำนวนอุปกรณ์ซึ่งใช้ได้และไม่มีเวลาหมดอายุ

หากต้องการใช้โปรไฟล์การกำหนดค่ากับอุปกรณ์ ให้ตั้งค่า policy.productPolicy.managedConfiguration.configurationVariables.mcmId ใน policy ของ Device

หากต้องการอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบไอทีใช้ตัวแปรใน iframe การกำหนดค่าที่มีการจัดการ (เช่น $FirstName, $LastName) คุณจะต้องกำหนดตัวแปรที่อยู่ในโปรไฟล์โดยใช้ policy.productPolicy[].managedConfiguration.configurationVariables.mcmId.variableSet[]

การใช้รายการพร็อพเพอร์ตี้ที่มีการจัดการ

คุณยังรวมชุดพร็อพเพอร์ตี้ที่มีการจัดการได้โดยการตั้งค่า policy.productPolicy.managedConfiguration.managedProperty[] ใน policy ของ Device

ตัวอย่างด้านล่างแสดงวิธีระบุการกำหนดค่า การกำหนดค่านี้มี bundle_array (รายการ) ที่ประกอบด้วยพร็อพเพอร์ตี้แพ็กเกจ 2 รายการ (กลุ่มของพร็อพเพอร์ตี้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในกรณีนี้คือพร็อพเพอร์ตี้สำหรับ VPN)

  ManagedConfiguration managedConfiguration = new ManagedConfiguration()
   .setManagedProperty(
    ImmutableList.of(
      new ManagedProperty()
        .setKey("printing_enabled")
        .setValueBool(true),
      new ManagedProperty()
        .setKey("vpn_configurations")
        .setValueBundleArray(
          ImmutableList.of(
            new ManagedPropertyBundle().setManagedProperty(
              ImmutableList.of(
                new ManagedProperty()
                  .setKey("server")
                  .setValueString("vpn1.example.com"),
                new ManagedProperty()
                  .setKey("username")
                  .setValueString("john.doe"))),
            new ManagedPropertyBundle().setManagedProperty(
              ImmutableList.of(
                new ManagedProperty()
                  .setKey("server")
                  .setValueString("vpn2.example.com"),
                new ManagedProperty()
                  .setKey("username")
                  .setValueString("jane.doe")))))));

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพร็อพเพอร์ตี้การกำหนดค่าต่างๆ ที่แอปรองรับได้ที่กำหนดการกำหนดค่าที่มีการจัดการ

แสดงรายการโปรไฟล์การกำหนดค่าของแอป

คุณอาจต้องการแสดงรายการโปรไฟล์การกำหนดค่าที่บันทึกไว้สำหรับแอป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการออกแบบโซลูชันของคุณ หากต้องการเรียกดูรายการนี้ ให้เรียกใช้ Managedconfigurationssettings.list