การใช้งานที่อนุญาต

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการของ Android Management API คือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Enterprise Mobility Management (EMM) เชิงพาณิชย์ องค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรที่สร้างโซลูชันการจัดการอุปกรณ์และนำเสนอโซลูชันให้กับลูกค้าปลายทางผ่านการขายเชิงพาณิชย์ให้แก่นิติบุคคลที่อยู่นอกบริษัทหรือหน่วยงานแม่โดยตรง และเป็นผู้ให้การสนับสนุนลูกค้าปลายทางเหล่านี้โดยตรง

การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต

ไม่อนุญาตสถานการณ์การจัดการต่อไปนี้

  • โซลูชันสินเชื่ออุปกรณ์ (เช่น โซลูชันที่มีไว้เพื่อควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับข้อตกลงการเช่าฮาร์ดแวร์)
  • โซลูชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบอุปกรณ์หรือการดักฟังที่ไม่ขึ้นกับการจัดการอุปกรณ์ขององค์กร
  • การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ Android ที่มีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่าย ขายต่อ หรือให้เช่าอุปกรณ์ดังกล่าวในภายหลัง
  • พุช โหลดล่วงหน้า หรือติดตั้งแอปพลิเคชันและ/หรือบริการโดยอัตโนมัติในอุปกรณ์ Android โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งและล่วงหน้าจากลูกค้าและผู้ใช้ปลายทางที่เกี่ยวข้อง และ
  • โซลูชันที่พัฒนาและใช้สำหรับแอปพลิเคชัน บุคคลที่หนึ่งโดยเฉพาะ

Google ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิ์ของนักพัฒนาแอปในการเข้าถึง Android Management API หรือจำกัดการเข้าถึงฟีเจอร์บางอย่างหากนักพัฒนาแอปไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับการใช้งาน Android Management API ที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้น โปรดกรอกและส่งแบบฟอร์มนี้

โควต้า

Android Management API บังคับใช้โควต้าต่อไปนี้

  • โควต้าเริ่มต้นของอุปกรณ์ที่ลงทะเบียน 500 เครื่องในแต่ละโปรเจ็กต์

  • โควต้าการค้นหาเริ่มต้น 1,000 รายการต่อ 100 วินาทีสำหรับแต่ละโปรเจ็กต์ ตัวอย่างเช่น หากคุณส่งคำขอ 1,000 รายการใน 1 วินาที คุณจะไม่สามารถส่งคำขอได้อีกใน 99 วินาทีถัดไป

คุณขอเพิ่มโควต้าได้ในแบบฟอร์มนี้