อัปเดตแอป

แอปจะรับการอัปเดตได้หากติดตั้งในอุปกรณ์ของผู้ใช้และพร้อมให้ใช้งานตามpolicyของ Device หากแอปถูกนำออกจากpolicyของ Device อุปกรณ์นี้จะไม่ได้รับการอัปเดตสำหรับแอปนั้นอีกต่อไป

ควบคุมการอัปเดตแอป

Managed Google Play มีโหมดอัปเดตแอปต่างๆ ให้ผู้ใช้เลือกเพื่ออำนวยความสะดวกในการอัปเดตแอปที่มีการควบคุม คุณสามารถตั้งค่าโหมดอัปเดตแอปแยกกันสำหรับแต่ละแอป และมีโหมดต่อไปนี้

 • โหมดการอัปเดตเริ่มต้น
 • โหมดลำดับความสำคัญสูง
 • โหมดเลื่อน

โหมดการอัปเดตเริ่มต้น

ในโหมดนี้ แอปจะอัปเดตโดยอัตโนมัติโดยค่าเริ่มต้นเมื่อเป็นไปตามข้อจำกัดต่อไปนี้

 • อุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
 • ชาร์จอุปกรณ์อยู่
 • ไม่มีการใช้งานอุปกรณ์อยู่
 • แอปที่จะอัปเดตไม่ได้ทำงานอยู่ในพื้นหน้า

Google Play มักตรวจหาการอัปเดตแอปวันละครั้ง ดังนั้นอาจต้องใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงก่อนที่การอัปเดตแอปจะเพิ่มลงในคิวการอัปเดต หลังจากเพิ่มแอปลงในคิวแล้ว ระบบจะอัปเดตแอปโดยอัตโนมัติเมื่อเป็นไปตามข้อจำกัดในครั้งถัดไป

คุณตั้งค่าแอปใดแอปหนึ่งเป็นโหมดการอัปเดตเริ่มต้นได้โดยไปที่นโยบาย AutoUpdateMode ของอุปกรณ์ต่อไปนี้

"applications":[
 {
  "packageName":string,
  "autoUpdateMode": "AUTO_UPDATE_DEFAULT"
 },
],

โหมดลำดับความสำคัญสูง

หากคุณต้องการให้อัปเดตแอปโดยเร็วที่สุดทุกครั้ง หลังจากที่นักพัฒนาแอปเผยแพร่เวอร์ชันใหม่ คุณสามารถเลือกโหมดลำดับความสำคัญสูงสำหรับแอปนั้นได้

เมื่อใช้โหมดลำดับความสำคัญสูง แอปจะอัปเดตทันทีที่นักพัฒนาแอปเผยแพร่เวอร์ชันใหม่และได้รับการตรวจสอบจาก Google Play แล้ว หากอุปกรณ์ออฟไลน์อยู่ในเวลาดังกล่าว แอปจะได้รับการอัปเดตเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในครั้งถัดไป

คุณตั้งค่าแอปบางแอปให้เป็นโหมดที่มีลำดับความสำคัญสูงได้โดยดูที่นโยบาย AutoUpdateMode ของอุปกรณ์ต่อไปนี้

"applications":[
 {
  "packageName":string,
  "autoUpdateMode": "AUTO_UPDATE_HIGH_PRIORITY"
 },
],

โหมดเลื่อน

หากต้องการหยุดการอัปเดตของแอปชั่วคราว คุณสามารถเลือกโหมดเลื่อนของแอปนั้น

เมื่อใช้โหมดเลื่อน แอปจะไม่ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 90 วันหลังจากที่ล้าสมัย หลังจาก 90 วันนี้ แอปเวอร์ชันล่าสุดที่มีอยู่จะติดตั้งโดยอัตโนมัติโดยใช้โหมดการอัปเดตเริ่มต้น หลังจากอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่พร้อมใช้งานแล้ว ช่วงเวลาการเลื่อนเวลาใหม่ 90 วันจะเริ่มต้นจากครั้งถัดไปที่นักพัฒนาแอปเผยแพร่แอปเวอร์ชันใหม่

คุณตั้งค่าแอปใดแอปหนึ่งเป็นโหมดเลื่อนเวลาได้โดยดูจากนโยบาย AutoUpdateMode ของอุปกรณ์ต่อไปนี้

"applications":[
 {
  "packageName":string,
  "autoUpdateMode": "AUTO_UPDATE_POSTPONED"
 },
],

ต่อไปนี้เป็นภาพตัวอย่างที่แสดงให้เห็นลักษณะการทำงานของการอัปเดตที่คาดไว้เมื่อใช้โหมดเลื่อน

วันที่ สถานะของแอป
1 พฤษภาคม แอปในอุปกรณ์เป็นเวอร์ชันล่าสุด
เวอร์ชันที่ติดตั้ง: 1.0
เวอร์ชันที่พร้อมใช้งานล่าสุด 1.0
2 พฤษภาคม นักพัฒนาซอฟต์แวร์เผยแพร่เวอร์ชันใหม่ (2.0) ระยะเวลา 90 วันเริ่มต้นขึ้นและจะสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม
เวอร์ชันที่ติดตั้ง: 1.0
เวอร์ชันที่พร้อมใช้งานล่าสุด: 2.0
6 มิ.ย. นักพัฒนาซอฟต์แวร์เผยแพร่เวอร์ชันใหม่ (3.0) ระยะเวลา 90 วันเริ่มต้นขึ้นและจะสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม
เวอร์ชันที่ติดตั้ง: 1.0
เวอร์ชันที่พร้อมใช้งานล่าสุด: 3.0
11 มิ.ย. นักพัฒนาซอฟต์แวร์เผยแพร่เวอร์ชันใหม่ (4.0) ระยะเวลา 90 วันเริ่มต้นขึ้นและจะสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม
เวอร์ชันที่ติดตั้ง: 1.0
เวอร์ชันที่พร้อมใช้งานล่าสุด: 4.0
31 ก.ค. ระยะเวลา 90 วันจะสิ้นสุดลง แอปจะเพิ่มลงในคิวการอัปเดตและจะอัปเดตโดยอัตโนมัติตามลักษณะการอัปเดตเริ่มต้น เมื่อมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด
ระยะเวลา 90 วันเริ่มต้นขึ้นและจะสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม
เวอร์ชันที่ติดตั้ง: 1.0
เวอร์ชันที่พร้อมใช้งานล่าสุด: 4.0
1 ส.ค. เป็นไปตามข้อจำกัด ดังนั้นแอปจึงได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด (4.0)
เวอร์ชันที่ติดตั้ง: 4.0
เวอร์ชันที่พร้อมใช้งานล่าสุด: 4.0
15 ส.ค. นักพัฒนาซอฟต์แวร์เผยแพร่เวอร์ชันใหม่ (5.0) ระยะเวลา 90 วันใหม่จะเริ่มขึ้นและจะสิ้นสุดในวันที่ 13 พฤศจิกายน
เวอร์ชันที่ติดตั้ง: 4.0
เวอร์ชันที่พร้อมใช้งานล่าสุด: 5.0

ยกเลิกการตั้งค่าโหมดการอัปเดต

คุณออกจากโหมดการอัปเดตของแอปที่เจาะจงได้ตามที่ระบุไว้ในนโยบาย AutoUpdateMode ของอุปกรณ์ต่อไปนี้

"applications":[
 {
  "packageName":string,
  "autoUpdateMode": "AUTO_UPDATE_MODE_UNSPECIFIED"
 },
],

ข้อควรระวังสำคัญ

ขณะที่แอปใดแอปหนึ่งอยู่ในโหมดลำดับความสำคัญสูงหรืออยู่ในช่วงเวลาการเลื่อนโหมดของโหมดเลื่อน ระบบจะไม่สนใจข้อมูลต่อไปนี้สำหรับแอปที่เลือก

 • ข้อจำกัดของเครือข่าย - ช่องนโยบายที่เกี่ยวข้องสำหรับกรณีนี้คือ AppAutoUpdatePolicy
 • ช่วงเวลาบำรุงรักษา - ช่องนโยบายที่เกี่ยวข้องสำหรับช่วงเวลานี้คือ SystemUpdate