Başlayın

API çağrıları yapmaya başlamadan önce Google Play Geliştirici Hesabınıza API erişimini ayarlamanız gerekir. Buna hem Google Play Console hem de Google Cloud Console'daki değişiklikler dahildir. Aşağıdaki talimatlarda, Google Play Developer API'yi kullanmaya başlamak için gereken adımlar açıklanmaktadır.

 1. Bir Google Cloud projesi oluşturun.
 2. Google Cloud projeniz için Google Play Developer API'yi etkinleştirin.
 3. Google Play Developer API'ye erişmek için uygun Google Play Console izinlerine sahip bir hizmet hesabı oluşturun.

Google Cloud projesi oluşturma

Kullanmak istediğiniz bir Google Cloud Projeniz zaten varsa bu adımı atlayabilirsiniz.

Google Cloud Console'da proje oluşturun.

Google Cloud projeleri hakkında daha fazla bilgi için Proje oluşturma ve yönetme bölümüne bakın.

API'yi etkinleştirme

Google Cloud projesini ayarladıktan sonra, bu proje için Google Play Developer API'yi etkinleştirmeniz gerekir.

Google Play Geliştirici API'sini etkinleştirmek için:

 1. Google Cloud Console'da Google Play Developer API sayfasına gidin.
 2. Etkinleştir'i tıklayın.

OAuth ve Hizmet Hesaplarını Yapılandırma

Google Play Developer API'ye erişimi bir OAuth istemcisi veya hizmet hesabı ile yapılandırmanız gerekir. Çoğu durumda API'ye erişmek için bir hizmet hesabı kullanmanız gerekir.

Hizmet hesapları, sunucunuz gibi güvenli bir ortamda kullanılmalıdır. Hizmet hesabı kimlik bilgilerinin, API'yi kullanma yetkisi olmayan kişilere ifşa edilmemesi için güvenli bir şekilde yönetilmesi gerekir.

OAuth İstemci Kimliği, API'ye tek bir kullanıcı adına erişmeniz gerekiyorsa kullanılmalıdır. Örneğin, web sitenizin, kullanıcı adına web istemcisinden Google Play Developer API'ye erişmesi gerekiyorsa istemci kimliğini kullanabilirsiniz. Kullanıcının kimliği, hizmet hesabı yerine Google hesabıyla doğrulanır. Bu sayede, hizmet hesabı kimlik bilgilerinden ödün vermeden kullanıcı adına API çağrıları yapabilirsiniz.

 • Hizmet hesabı: Güvenli bir yazılım hizmeti API'ye erişir (en yaygın)
 • OAuth istemcileri: Kullanıcı API'ye erişir

Hizmet hesabı kullan

Google Play Console'dan hizmet hesabı oluşturabilirsiniz.

 1. Google Cloud Console'da Hizmet Hesapları'na gidin.
 2. Hizmet hesabı oluştur'u tıklayıp adımları uygulayın.
 3. Google Play Console'da Kullanıcılar ve İzinler sayfasına gidin.
 4. Yeni kullanıcılar davet et'i tıklayın.
 5. E-posta adresi alanına hizmet hesabınıza ait bir e-posta adresini girin ve işlem yapmak için gerekli hakları verin.

  Google Play Faturalandırma API'lerini kullanmak için aşağıdaki izinleri vermeniz gerekir:

  • Finansal verileri, siparişleri ve iptal anketine verilen yanıtları görüntüleme
  • Siparişleri ve abonelikleri yönetme
 6. Kullanıcı davet et'i tıklayın.

Bu noktada, hizmet hesabı üzerinden Google Play Developer API'ye erişebilmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için Sunucudan Sunucuya Uygulamalar için OAuth 2.0'ı Kullanma bölümüne bakın.

OAuth istemcilerini kullanma

Kullanıcıların, bir OAuth istemcisi kullanarak API'yi kendi kimlik bilgileri altında işlem yapmasına izin verebilirsiniz. Bir kullanıcının işlemleri, Google Play Console'daki Kullanıcılar ve izinler sayfasında izin verilenlerle sınırlıdır.

OAuth istemcileri oluşturmadan önce ürününüz için marka bilgilerini yapılandırmanız gerekir. Daha fazla bilgi için OAuth izin ekranınızı ayarlama başlıklı makaleye bakın.

 1. Google Cloud Console'da OAuth izin ekranı sayfasına gidin.
 2. OAuth izin ekranı oluşturma adımlarını uygulayın.

OAuth istemcisi oluşturmak için:

 1. Google Cloud Console'da Kimlik bilgileri'ne gidin.
 2. Kimlik Bilgisi Oluştur > OAuth istemci kimliği'ni tıklayın.
 3. Uygulama türünüzü seçin ve talimatları uygulayın.

Ek bilgiler

Google Play'de API kullanımına başlamanıza yardımcı olması için aşağıdaki ipuçlarından ve püf noktalarından yararlanın.

Geliştirici Kimliğinizi edinin

Bazı API'ler bir Google Play Console Geliştirici Kimliği sağlamanızı gerektirir. Bu, Google Play Geliştirici Hesabınız oluşturulurken atanan uzun bir numaradır. Geliştirici Kimliğiniz, Google Play Console'daki API erişimi sayfası gibi neredeyse her sayfanın URL'sinde bulunabilir.

Örneğin, Google Play Console URL'sini ele alalım:

https://play.google.com/console/developers/1234567890123456789/api-access

Yukarıdaki URL'de Geliştirici Kimliği 1234567890123456789 olur.

Not: Bir uygulama, bir Google Play Geliştirici Hesabından diğerine aktarılırsa söz konusu uygulamayla ilişkilendirilen Geliştirici Kimliği değişir. Diğer bir deyişle, aktarım tamamlandıktan sonra söz konusu uygulamanın API çağrılarında yeni Google Play Geliştirici Hesabı hesabının Geliştirici Kimliğini kullanmanız gerekir.

Özel API'ler

Google Play Developer API, uygulamanızda belirli türde analizler yapmanıza olanak tanıyan çeşitli özel API'ler içerir:

Reply to Reviews API
Uygulamanızla ilgili kullanıcı geri bildirimlerini görüntülemenize ve bu geri bildirimi yanıtlamanıza olanak tanır.
Voided Purchases API'si
Kullanıcının iptal ettiği satın alma işlemleriyle ilişkili uygulama içi ürünlere erişimi iptal etmenize olanak tanır.

İstemci kitaplıkları

REST API'lerine programlı şekilde erişmek için kullanabileceğiniz istemci kitaplıkları sağladık. Daha fazla bilgi için İstemci Kitaplıkları ve Kod Örnekleri bölümüne bakın.