BatchAvailabilityLookup yöntemi

BatchAvailabilityLookup araması yapıldığında, iş ortağı rezervasyon sunucusu, istenen toplantı aralıklarının şu anda geçerli ve kullanılabilir olduğunu doğrular. Bu, rezervasyon akışı sırasında kullanıcılara yalnızca mevcut slotların gösterilmesini sağlamak için Actions Center tarafından kullanılabilir.

İstek

BatchAvailabilityLookupRequest

Döndürülen değer

BatchAvailabilityLookupResponse

BatchAvailabilityLookupRequest/BatchAvailabilityLookupResponse

message BatchAvailabilityLookupRequest {
 // ID of the merchant.
 string merchant_id = 1;

 // Multiple slot times to be checked for availability. All queried times apply
 // to the same merchant_id and service_id.
 repeated SlotTime slot_time = 3;

 reserved 2;
}

// Response for the [ext.maps.booking.partner.v3.BatchAvailabilityLookupRequest]
// RPC with the availabilities of the appointment slots.
message BatchAvailabilityLookupResponse {
 // The availabilities for the requested SlotTime entries. There must be
 // exactly one slot_time_availability for each SlotTime entry in the
 // [ext.maps.booking.partner.v3.BatchAvailabilityLookupRequest].
 repeated SlotTimeAvailability slot_time_availability = 1;
}

İstekteki SlotTime

// Identifies a Slot service_id and start time and optionally, the Slot duration
// and resources, for a specific merchant. Note that this differs from the
// definition of Slot, as it does not include merchant_id identifier.
message SlotTime {
 // ID of the service. (required)
 string service_id = 5;

 // Start time of the appointment slot in seconds of UTC time since Unix epoch
 // (required)
 int64 start_sec = 1;

 // Duration of the appointment slot in seconds (optional)
 int64 duration_sec = 2;

 // Opaque tag that identifies the availability slot and matches the value
 // provided in the availability feed (optional)
 string availability_tag = 3;

 // The set of resources that specifies the appointment slot, e.g. by
 // indicating the staff member and room selected by the user, or party size
 // for dining slots (optional)
 ResourceIds resource_ids = 4;

 // Indicates whether bookings of this slot will be confirmed
 // synchronously or asynchronously. (optional)
 // An UNSPECIFIED value will be interpreted as synchronous.
 ConfirmationMode confirmation_mode = 6;
}

Yanıtta SlotTimeAvailability

Hiçbir yuva bulunmazsa boş bir yanıt döndürmeniz yeterlidir. 400 hatası döndürmeyin.

message SlotTimeAvailability {
 // The SlotTime for which availability was checked.
 SlotTime slot_time = 1;

 // Whether the requested SlotTime is available
 bool available = 2;
}

BatchAvailabilityLookup örnekleri

Güzellik örnekleri için BatchAvailabilityLookup

BatchAvailabilityLookup (sayfa yükleme)

İstek

{
  "merchant_id" : "1234",
  "slot_time" : [
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "103685"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606485600"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82722"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606485600"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "103685"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606486500"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82722"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606486500"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82726"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606491900"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82726"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606492800"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "103685"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606500900"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "528968"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606500900"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82722"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606504500"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "103685"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606506300"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82725"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606506300"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "528968"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606506300"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "103685"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606507200"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82725"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606507200"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "528968"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606507200"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "103685"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606508100"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82725"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606508100"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "528968"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606508100"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "103685"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606509000"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82725"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606509000"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "528968"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606509000"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "103685"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606509900"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82725"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606509900"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "528968"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606509900"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "103685"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606510800"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82722"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606510800"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82725"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606510800"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "528968"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606510800"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "103685"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606511700"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82722"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606511700"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82725"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606511700"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "528968"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606511700"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82726"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606512600"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "103685"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606512600"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82722"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606512600"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82725"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606512600"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "528968"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606512600"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82726"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606513500"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "103685"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606513500"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82722"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606513500"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82725"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606513500"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "528968"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606513500"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "103685"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606514400"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82722"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606514400"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82725"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606514400"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "528968"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606514400"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "103685"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606515300"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82722"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606515300"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82725"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606515300"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "528968"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606515300"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "103685"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606516200"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82722"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606516200"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82725"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606516200"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "528968"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606516200"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "103685"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606517100"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82722"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606517100"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82725"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606517100"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "528968"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606517100"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "103685"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606518000"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82722"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606518000"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82725"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606518000"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "528968"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606518000"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82726"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606518900"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "103685"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606518900"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82722"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606518900"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82725"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606518900"
   },
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "528968"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606518900"
   }
  ]
}

Yanıt

{
  "slot_time_availability" : [
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "103685"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606485600"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82722"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606485600"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "103685"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606486500"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82722"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606486500"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82726"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606491900"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82726"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606492800"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "103685"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606500900"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "528968"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606500900"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82722"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606504500"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "103685"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606506300"
     }
   },
   {
     "available" : false,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82725"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606506300"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "528968"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606506300"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "103685"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606507200"
     }
   },
   {
     "available" : false,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82725"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606507200"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "528968"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606507200"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "103685"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606508100"
     }
   },
   {
     "available" : false,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82725"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606508100"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "528968"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606508100"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "103685"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606509000"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82725"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606509000"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "528968"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606509000"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "103685"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606509900"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82725"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606509900"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "528968"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606509900"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "103685"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606510800"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82722"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606510800"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82725"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606510800"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "528968"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606510800"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "103685"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606511700"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82722"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606511700"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82725"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606511700"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "528968"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606511700"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82726"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606512600"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "103685"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606512600"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82722"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606512600"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82725"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606512600"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "528968"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606512600"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82726"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606513500"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "103685"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606513500"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82722"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606513500"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82725"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606513500"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "528968"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606513500"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "103685"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606514400"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82722"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606514400"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82725"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606514400"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "528968"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606514400"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "103685"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606515300"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82722"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606515300"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82725"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606515300"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "528968"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606515300"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "103685"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606516200"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82722"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606516200"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82725"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606516200"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "528968"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606516200"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "103685"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606517100"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82722"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606517100"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82725"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606517100"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "528968"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606517100"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "103685"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606518000"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82722"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606518000"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82725"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606518000"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "528968"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606518000"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82726"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606518900"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "103685"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606518900"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82722"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606518900"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82725"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606518900"
     }
   },
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "528968"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606518900"
     }
   }
  ]
}

BatchAvailabilityLookup (alan tıklaması)

İstek

{
  "merchant_id" : "1234",
  "slot_time" : [
   {
     "duration_sec" : "1800",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "82725"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606509000"
   }
  ]
}

Yanıt

{
  "slot_time_availability" : [
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "duration_sec" : "1800",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "82725"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606509000"
     }
   }
  ]
}

Fitness örnekleri için BatchAvailabilityLookup

BatchAvailabilityLookup (alan tıklaması)

İstek

{
  "merchant_id" : "1234",
  "slot_time" : [
   {
     "availability_tag" : "5042328",
     "duration_sec" : "4500",
     "resource_ids" : {
      "staff_id" : "276191"
     },
     "service_id" : "5678",
     "start_sec" : "1606359600"
   }
  ]
}

Yanıt

{
  "slot_time_availability" : [
   {
     "available" : true,
     "slot_time" : {
      "availability_tag" : "5042328",
      "confirmation_mode" : "CONFIRMATION_MODE_SYNCHRONOUS",
      "duration_sec" : "4500",
      "resource_ids" : {
        "staff_id" : "276191"
      },
      "service_id" : "5678",
      "start_sec" : "1606359600"
     }
   }
  ]
}

Financial Services örnekleri için BatchAvailabilityLookup

TODO