Configuration Issues for LiveStream Resources

W zasobie liveStream obiekt status.healthStatus.configurationIssues[] zawiera listę problemów z konfiguracją wpływających na strumień. Pomogą Ci one identyfikować, diagnozować i rozwiązywać problemy wpływające na jakość transmisji na żywo.

Ten dokument zawiera listę typów problemów z konfiguracją, do których może się odwoływać w odpowiedzi interfejsu API. Każdy problem określa typ problemu, krótki opis błędu i dłuższy opis, który często zawiera informacje dotyczące rozwiązania problemu.

Problemy z konfiguracją

Tabela poniżej zawiera listę problemów z konfiguracją, które mogą mieć wpływ na strumieniowane transmisje wideo na żywo. W lewej kolumnie podany jest typ problemu, a w prawej – dodatkowe informacje, jak go rozwiązać.

Pamiętaj, że niektóre opisy zawierają zmienne, które będą wypełniane na podstawie danych z Twojej rzeczywistej transmisji na żywo. W opisach poniżej tekst w stylu <code>, np. %(actual_gop).1f, wskazuje część komunikatu o błędzie, który jest dostosowany do każdej transmisji. Twój kod powinien być ustawiony na podstawie typu problemu w lewej kolumnie.

Problemy z konfiguracją
audioBitrateHigh
Powód:Sprawdź ustawienia audio
Opis:Szybkość transmisji strumienia audio (%(actual)) jest większa niż zalecana. Zalecana szybkość transmisji strumienia audio wynosi %(expected)s.
audioBitrateLow
Powód:Sprawdź ustawienia audio
Opis:Szybkość transmisji strumienia audio (%(actual)s) jest mniejsza od zalecanej. Zalecana szybkość transmisji strumienia audio wynosi %(expected)s.
audioBitrateMismatch
Powód:Sprawdź strumień dodatkowy
Opis:W obecnej konfiguracji podstawowy i zapasowy strumień wideo mają różne szybkości transmisji dźwięku. Musisz skonfigurować strumienie z taką samą szybkością transmisji dźwięku.
audioCodec
Powód:Sprawdź ustawienia audio
Opis:Strumień audio jest zakodowany za pomocą nieobsługiwanego kodeka. Skorzystaj z obsługiwanego kodeka (AAC, MP3).
audioCodecMismatch
Powód:Zły strumień dodatkowy
Opis:W obecnej konfiguracji podstawowy i zapasowy strumień wideo używają różnych kodeków audio. Musisz skonfigurować strumienie tak, aby używały tego samego kodeka audio.
audioSampleRate
Powód:Sprawdź ustawienia audio
Opis:Aktualna częstotliwość próbkowania to %(actual). Zalecane częstotliwości to 44,1 kHz i 48 kHz.
audioSampleRateMismatch
Powód:Zły strumień dodatkowy
Opis:W obecnej konfiguracji podstawowy i zapasowy strumień wideo różnią się częstotliwością próbkowania audio. Musisz skonfigurować strumienie tak, aby miały taką samą częstotliwość próbkowania audio.
audioStereoMismatch
Powód:Zły strumień dodatkowy
Opis:W aktualnej konfiguracji główny i zapasowy strumień używają różnych kanałów audio. Musisz zmienić ich ustawienia tak, aby używały tego samego kanału audio.
audioTooManyChannels
Powód:Sprawdź ustawienia audio
Opis:Jest więcej niż 2 kanały, ale obsługiwany jest tylko jeden (mono) lub 2 (kanał stereo). Skoryguj liczbę kanałów audio.
badContainer
Powód:Złe ustawienia wideo
Opis:Zmień format kontenera filmu. Aktualny format kontenera nie jest prawidłowy dla tej konfiguracji.
bitrateHigh
Powód:Sprawdź ustawienia wideo
Opis:Szybkość transmisji strumienia (%(actual)s) jest większa niż zalecana. Zalecana szybkość transmisji strumienia wynosi %(expected)s.
bitrateLow
Powód:Słaby sygnał wyjściowy wideo
Opis:Szybkość transmisji strumienia (%(actual)s) jest mniejsza od zalecanej. Zalecana szybkość transmisji strumienia wynosi %(expected)s.
framerateMismatch
Powód:Sprawdź strumień dodatkowy
Opis:W obecnej konfiguracji podstawowy i zapasowy strumień wideo mają różne liczby klatek na sekundę. Musisz skonfigurować strumienie tak, aby miały taką samą liczbę klatek na sekundę.
frameRateHigh
Powód:Duża liczba klatek na sekundę
Opis:Bieżąca liczba klatek jest za duża. Ustaw szybkość klatek na %(framerate)s lub mniej.
gopMismatch
Powód:Zły strumień dodatkowy
Opis:W obecnej konfiguracji podstawowy i zapasowy strumień wideo różnią się częstotliwością klatek kluczowych. Musisz skonfigurować strumienie z taką samą częstotliwością klatek kluczowych.
gopSizeLong
Powód:Złe ustawienia wideo
Opis:Ustaw wysyłanie klatek kluczowych nie rzadziej niż co cztery sekundy. W tej chwili są one wysyłane za rzadko, co będzie powodować buforowanie. Aktualna częstotliwość klatek kluczowych to %(actual_gop).1f s. Pamiętaj, że błędy przetwarzania mogą powodować nieprawidłowe rozmiary GOP (grupy obrazów).
gopSizeOver
Powód:Sprawdź ustawienia wideo
Opis:Ustaw wysyłanie klatek kluczowych nie rzadziej niż co cztery sekundy. W tej chwili są one wysyłane za rzadko, co może powodować buforowanie. Aktualna częstotliwość klatek kluczowych to %(actual_gop).1f s. Pamiętaj, że błędy przetwarzania mogą powodować nieprawidłowe rozmiary GOP (grupy obrazów).
gopSizeShort
Powód:Sprawdź ustawienia wideo
Opis:Rozmiar GOP (grupy obrazów) jest bardzo mały, a to może źle wpływać na jakość obrazu. Zalecana częstotliwość wysyłania klatek kluczowych to 4 sekundy. Aktualna częstotliwość klatek kluczowych to %(actual_gop).1f s. Pamiętaj, że błędy przetwarzania mogą powodować nieprawidłowe rozmiary GOP (grupy obrazów).
multipleAudioStreams
Powód:Sprawdź ustawienia audio
Opis:Strumień przetwarzania zawiera wiele strumieni audio, a musi zawierać tylko jeden.
multipleVideoStreams
Powód:Złe ustawienia wideo
Opis:Strumień przetwarzania zawiera wiele strumieni wideo, a musi zawierać tylko jeden.
noAudioStream
Powód:Brak dźwięku
Opis:Strumień przetwarzania nie zawiera żadnych strumieni audio, a musi zawierać dokładnie jeden.
noVideoStream
Powód:Brak obrazu
Opis:Strumień przetwarzania nie zawiera żadnych strumieni wideo, a musi zawierać dokładnie jeden.
openGop
Powód:Złe ustawienia wideo
Opis:Zmień konfigurację kodera wideo na „Grupę zamkniętych zdjęć” (GOP). Wygląda na to, że opcja „Open GOP” jest otwarta, co nie jest obsługiwane w YouTube.
resolutionMismatch
Powód:Zły strumień dodatkowy
Opis:W obecnej konfiguracji podstawowy i zapasowy strumień wideo mają różne rozdzielczości. Trzeba skonfigurować strumienie tak, aby miały taką samą rozdzielczość.
videoBitrateMismatch
Powód:Sprawdź strumień dodatkowy
Opis:W obecnej konfiguracji podstawowy i zapasowy strumień wideo różnią się szybkością transmisji. Musisz skonfigurować strumienie tak, aby miały taką samą szybkość transmisji wideo.
videoCodec
Powód:Złe ustawienia wideo
Opis:Wideo jest zakodowane za pomocą nieobsługiwanego kodeka. Skorzystaj z obsługiwanego kodeka (H.264).
videoCodecMismatch
Powód:Zły strumień dodatkowy
Opis:W obecnej konfiguracji podstawowy i zapasowy strumień wideo używają różnych kodeków. Musisz skonfigurować strumienie tak, aby używały tych samych kodeków wideo.
videoIngestionStarved
Powód:Słaby sygnał wyjściowy wideo
Opis:YouTube nie otrzymuje wystarczającej ilości filmów, aby utrzymać płynne strumieniowanie. Oznacza to, że u widzów wystąpi buforowanie.
videoInterlaceMismatch
Powód:Zły strumień dodatkowy
Opis:W obecnej konfiguracji podstawowy i zapasowy strumień wideo mają różne przeploty. Musisz skonfigurować strumienie tak, aby miały jednakowy przeplot.
videoProfileMismatch
Powód:Zły strumień dodatkowy
Opis:W obecnej konfiguracji podstawowy i zapasowy strumień wideo mają różne profile. Musisz skonfigurować strumienie tak, aby miały taki sam profil.
videoResolutionSuboptimal
Powód:Sprawdź rozdzielczość
Opis:Sprawdź rozdzielczość obrazu. Obecna rozdzielczość to (%(actual_w)dx%(actual_h)d), co nie jest optymalne.
videoResolutionUnsupported
Powód:Nieobsługiwana rozdzielczość
Opis:Trzeba zmienić rozdzielczość obrazu. Obecna rozdzielczość to (%(actual_w)dx%(actual_h)d), która nie jest obsługiwana w tej konfiguracji. Oczekiwana rozdzielczość filmu to (%(expected_w)dx%(expected_h)d).