Content Owner Reports

Ta strona zawiera listę raportów, które właściciele treści mogą pobrać za pomocą interfejsu YouTube Reporting API. Wartość id każdego raportu, zwracana przez metodę reportTypes.list interfejsu API, jest wyświetlana w nawiasach obok nazwy raportu.

Raporty na temat filmów

Raporty na temat filmów zawierają statystyki dotyczące wszystkich działań użytkowników związanych z filmami na kanale lub filmami właściciela treści. Te raporty zawierają na przykład informacje o liczbie wyświetleń Twoich filmów.

Aktywność użytkownika

Ten raport zawiera statystyki aktywności użytkowników związane z kanałami właściciela treści i filmami z tych kanałów. id w bieżącej wersji tego raportu to content_owner_basic_a3.

Uwaga: raport content_owner_basic_a1 został całkowicie wycofany.

Aktywność użytkowników według prowincji

Ten raport zawiera statystyki aktywności użytkowników w stanach USA i Dystrykcie Kolumbii. id w tym raporcie to content_owner_province_a2.

wersja A2
Stan: bieżący

id w tej wersji raportu to content_owner_province_a2. Różni się od wersji a1:

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, video_id, claimed_status, uploader_type, live_or_on_demand, subscribed_status, country_code, province_code
Dane: (nieżnie więc w nie (nie niż czy czy czy czy czy czy czy? ..... tym tym nie nie nie nie nie nie nie nie niez standard]]]]] nie rachunku... czy ewnie czy e... we taką we e... we nie zewnętrzne nie we jedno narzędzie we narzędzie we narzędzie nie ulepsz nie nie przy nie osiągać przy narzędzie po to atrybut Sprawdzi, tylko prezent, Twojego). ich tylko jeśli jeśli jeśli tylko jeśli tylko itp tylko itp naszego itp? itp? itp. czy nie? nie? (W nie tym przez wziąć przy to to w to przy to co to to zrobisz to to we to we to we to we to an obowiązują an I an co we jeśli jeśli jeśli jeśli im jeśli an an an an wy itp Jeśli To im, nie, a jeśli nie ma także, ani wtedy, ani to ani ani ani ani im im ani ani nie ani lepiej nie znajdujące.. WW w wyW (Wnie e.nie (nie nienienienienienienie nie czy czy oś co nie możecie. danych. Już możecie.niezasad W składów

Miejsca odtwarzania

Raport zawiera statystyki związane z typem strony lub aplikacji, w której były odtwarzane filmy. id w tym raporcie to content_owner_playback_location_a2.

Źródła wizyt

Ten raport gromadzi statystyki oglądalności na podstawie tego, w jaki sposób widzowie dotarli do filmów na kanałach właściciela treści. Określa na przykład liczbę wyświetleń pochodzących z wyszukiwania w Google lub linku do podobnego filmu. id w tym raporcie to content_owner_traffic_source_a2.

Typ urządzenia i system operacyjny

Ten raport gromadzi statystyki dotyczące oglądania filmów na podstawie systemów operacyjnych i typów urządzeń. Określa na przykład liczbę wyświetleń na tabletach z Androidem lub na komputerach z systemem Windows. id w tym raporcie to content_owner_device_os_a2.

Dane demograficzne widzów

Ten raport gromadzi statystyki wyświetlania na podstawie grupy wiekowej i płci widzów. id w tym raporcie to content_owner_demographics_a1.

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, video_id, claimed_status, uploader_type, live_or_on_demand, subscribed_status, country_code, age_group, gender
Dane: odsłona

Udostępnianie treści według platformy

Ten raport zawiera statystyki pokazujące, jak często filmy z kanałów właściciela treści były udostępniane na różnych platformach społecznościowych. id w tym raporcie to content_owner_sharing_service_a1.

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, video_id, claimed_status, uploader_type, live_or_on_demand, subscribed_status, country_code, sharing_service
Dane: udostępnienia

adnotacji,

Ten raport zawiera statystyki dotyczące adnotacji wyświetlanych w filmach na kanałach właściciela treści. Ten raport pokazuje skuteczność poszczególnych adnotacji dla każdego filmu. Raport aktywności użytkownika natomiast zawiera statystyki wszystkich adnotacji do filmu. id w tym raporcie to content_owner_annotations_a1.

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, video_id, claimed_status, uploader_type, live_or_on_demand, subscribed_status, country_code, annotation_type, adnotation_id{/19
Dane: annotation_click_through_rate, annotation_close_rate, annotation_impressions, annotation_clickable_impressions, annotation_closable_impressions, adnotation_clicks, adnotation_closes

Karty

Ten raport zawiera statystyki wyświetleń i klikalności kart wyświetlanych w filmach na kanałach właściciela treści. Dane w raporcie pokazują skuteczność poszczególnych kart. Raport aktywności użytkownika natomiast zawiera statystyki wszystkich kart filmu. id w tym raporcie to content_owner_cards_a1.

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, video_id, claimed_status, uploader_type, live_or_on_demand, subscribed_status, country_code, card_type, card_id
Dane: card_click_rate, card_Zwiastun_click_rate, card_impression, card_Zwiastun_impressions, card_clicks, card_Zwiastun_clicks

Ekrany końcowe

Ten raport zawiera statystyki wyświetleń i kliknięć dla ekranów końcowych, które pojawiają się po zakończeniu odtwarzania filmu. Raport zawiera statystyki filmów na kanałach właściciela treści. id w tym raporcie to content_owner_end_screens_a1.

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, video_id, claimed_status, uploader_type, live_or_on_demand, subscribed_status, country_code, end_screen_element_type, end_screen_element_9
Dane: end_screen_element_clicks, end_screen_element_impressions, end_screen_element_click_rate

Napisy

Ten raport zawiera statystyki na temat języka napisów, który jest używany najdłużej w trakcie wyświetleń filmu. Wyświetlenia, w których napisy są zwykle wyłączone, są wykluczane. id w tym raporcie to content_owner_subtitles_a2.

Połączony

Szczegółowe informacje o filmach są dostępne po połączeniu wymiarów używanych w raportach Lokalizacja odtwarzania, Źródło wizyt i Urządzenie/System operacyjny. id w tym raporcie to content_owner_combined_a2.

Raporty dotyczące playlist

Raporty dotyczące playlist zawierają statystyki dotyczące wyświetleń filmów, które mają miejsce w kontekście playlisty.

Aktywność użytkownika

Ten raport zawiera statystyki dotyczące interakcji użytkowników z playlistami na kanałach właściciela treści. id w tym raporcie to content_owner_playlist_basic_a1.

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, playlist_id, video_id, live_or_on_demand, status_subskrypcji oraz kod_kraju
Dane: wyświetlenia, watch_time_minutes, average_view_duration_seconds, playlist_starts, playlist_saves_added, playlist_saves_removed

Aktywność użytkowników według prowincji

Ten raport zawiera statystyki aktywności użytkowników związane z interakcjami z playlistami na kanałach właściciela treści w stanach USA i Dystrykcie Kolumbii. Oznacza to, że raport jest filtrowany tak, aby zawierał dane tylko wtedy, gdy wartość wymiaru kod_kraju jest US. id w tym raporcie to content_owner_playlist_province_a1.

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, playlist_id, video_id, live_or_on_demand, status_subskrypcji, kod_kraju oraz kod_regionu
Dane: wyświetlenia, watch_time_minutes, average_view_duration_seconds, playlist_starts, playlist_saves_added, playlist_saves_removed

Miejsca odtwarzania

Ten raport zawiera statystyki związane z typem strony lub aplikacji, w której były odtwarzane playlisty. id w tym raporcie to content_owner_playlist_playback_location_a1.

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, playlist_id, video_id, live_or_on_demand, subscribed_status, country_code, playback_location_type, playback_location_detail
Dane: wyświetlenia, watch_time_minutes, average_view_duration_seconds, playlist_starts, playlist_saves_added, playlist_saves_removed

Źródła wizyt

Ten raport gromadzi statystyki oglądalności na podstawie tego, w jaki sposób widzowie trafiają na playlisty właściciela kanału. Określa na przykład liczbę wyświetleń pochodzących z wyszukiwania w Google lub linku do podobnego filmu. id w tym raporcie to content_owner_playlist_traffic_source_a1.

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, playlist_id, video_id, live_or_on_demand, subscribed_status, country_code, traffic_source_type, traffic_source_detail,
Dane: wyświetlenia, watch_time_minutes, average_view_duration_seconds, playlist_starts, playlist_saves_added, playlist_saves_removed

Typ urządzenia i system operacyjny

Ten raport gromadzi statystyki wyświetlania playlist na podstawie systemów operacyjnych i typów urządzeń widzów. Określa na przykład liczbę wyświetleń na tabletach z Androidem lub na komputerach z systemem Windows. id w tym raporcie to content_owner_playlist_device_os_a1.

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, playlist_id, video_id, live_or_on_demand, subscribed_status, country_code, device_type, operating_system
Dane: wyświetlenia, watch_time_minutes, average_view_duration_seconds, playlist_starts, playlist_saves_added, playlist_saves_removed

Połączony

Szczegółowe dane dotyczące playlist są dostępne po połączeniu wymiarów używanych w raportach Lokalizacja odtwarzania, Źródło wizyt i Urządzenie/System operacyjny. id w tym raporcie to content_owner_playlist_combined_a1.

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, playlist_id, video_id, live_or_on_demand, subscribed_status, country_code, playback_location_type, traffic_source_type, device_type
Dane: wyświetlenia, watch_time_minutes, average_view_duration_seconds, playlist_starts, playlist_saves_added, playlist_saves_removed

Raport Dane dotyczące reklam

Raporty Dane dotyczące reklam zawierają dane dotyczące wyświetleń reklam wyświetlanych podczas odtwarzania filmów. Dane te odpowiadają za każde wyświetlenie reklamy, a każde odtworzenie filmu może przynieść kilka wyświetleń.

Interfejs API obsługuje poniższy raport dotyczący współczynników reklam, który zawiera dane dotyczące wskaźników wyświetleń filmów wideo właściciela treści. id w bieżącej wersji tego raportu to content_owner_ad_rates_a1.

content_owner_ad_rates_a1
Stan: bieżący

id w tej wersji raportu to content_owner_ad_rates_a1. Identyfikator poprzedniej wersji raportu, która została już całkowicie wycofana, to content_owner_ad_performance_a1.

Jedyna różnica od poprzedniej wersji polega na tym, że w tej wersji używana jest aktualizacja nazwy raportu i używa ona słowa rates zamiast słowa performance. W efekcie sam raport ma ten sam numer wersji (a1), co wersja poprzednia, ale report ID jest inny.

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, video_id, claimed_status, uploader_type, country_code oraz ad_type
Dane: estimated_youtube_ad_revenue, ad_impressions, estimated_cpm

Raporty o szacunkowych przychodach

Raporty o szacunkowych przychodach zawierają łączne szacunkowe przychody z filmów ze źródeł reklamowych sprzedawanych przez Google i bez reklam. Raporty te zawierają również dane o skuteczności reklam.

Dane o zarobkach określają konkretne źródła przychodów i łączną kwotę przychodów uzyskanych dzięki tym źródłom przychodów.

Szacunkowe przychody z filmów

Raport ten zawiera łączne zarobki ze wszystkich filmów właściciela treści pochodzących ze źródeł reklamowych sprzedawanych przez Google, a także ze źródeł niezwiązanych z reklamami. Są tam też dane o skuteczności reklam. id w bieżącej wersji tego raportu to content_owner_estimated_revenue_a1.

content_owner_estimated_revenue_a1
Stan: bieżący

id w tej wersji raportu to content_owner_estimated_revenue_a1. Występuje w niej taka różnica jak w poprzedniej wersji, która wynosiła content_owner_estimated_earnings_a1:

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, video_id, claimed_status, uploader_type oraz country_code
Dane: estimated_partner_revenue, estimated_partner_ad_revenue, estimated_partner_ad_auction_revenue, estimated_partner_ad_reserved_revenue, estimated_youtube_ad_revenue, estimated_monetizationd_playbacks, estimated_playback_based_cpm{/_}}, ,1, {11,1,1

Szacunkowe przychody z zasobów

Raport przedstawia łączne zarobki ze wszystkich zasobów właściciela treści, które pochodzą ze źródeł reklamowych sprzedawanych przez Google oraz z źródeł niezwiązanych z reklamami. Są tam też dane o skuteczności reklam. Uwaga: wymiar channel_id wskazuje kanał, dla którego zostały przesłane wartości video_id. id w bieżącej wersji tego raportu to content_owner_asset_estimated_revenue_a1.

content_owner_asset_estimated_revenue_a1
Stan: bieżący

id w tej wersji raportu to content_owner_asset_estimated_revenue_a1. Występuje w niej taka różnica jak w poprzedniej wersji, która wynosiła content_owner_asset_estimated_earnings_a1:

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, video_id, asset_id, claimed_status, uploader_type oraz country_code
Dane: estimated_partner_revenue, estimated_partner_ad_revenue, estimated_partner_ad_auction_revenue, estimated_partner_ad_reserved_przychody, estimated_partner_red_revenue, estimated_partner_transaction_revenue

Raporty o zasobach

Raporty o zasobach zawierają dane o działaniach użytkowników związanych z filmami, które są połączone z zasobami właścicieli treści. Film zostaje uwzględniony w raporcie, jeśli właściciel treści zgłosił roszczenie do filmu na podstawie jednego z zasobów właściciela. Film mógł zostać przesłany przez właściciela treści lub innego użytkownika YouTube.

W raportach o zasobach wymiar channel_id wskazuje kanał, dla którego zostały przesłane wartości video_id.

Uwaga: dane o aktywności użytkowników w raportach dotyczących zasobów mogą być nieprawidłowe w dniu zgłoszenia roszczenia do filmu. Rozbieżności wynika z tego, że dane w raporcie odzwierciedlają całą aktywność użytkownika w danym dniu, a nie tylko aktywność, która miała miejsce po zgłoszeniu roszczenia.

Załóżmy na przykład, że w danym dniu film został obejrzany 10 razy, film został objęty roszczeniem, a potem 10 razy. Z raportu dotyczącego zasobów z tego dnia wynika, że film został obejrzany 20 razy, mimo że tylko 10 z tych wyświetleń miało miejsce po zgłoszeniu roszczenia. Dane dotyczące wszystkich kolejnych dni powinny dokładnie odzwierciedlać aktywność użytkowników związaną z filmem objętym roszczeniem.

Aktywność użytkownika

Ten raport zawiera statystyki dotyczące działań użytkowników związanych z filmami powiązanymi z zasobami właściciela treści. id w tym raporcie to content_owner_asset_basic_a2.

wersja A2
Stan: bieżący

id w tej wersji raportu to content_owner_asset_basic_a2. Różni się od wersji a1:

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, video_id, asset_id, claimed_status, uploader_type, live_or_on_demand, subscribed_status, country_code
Dane: views, comments, likes, dislikes, videos_added_to_playlists, videos_removed_from_playlists, shares, watch_time_minutes, average_view_duration_seconds, average_view_duration_percentage, annotation_click_through_rate, annotation_close_rate, annotation_impressions, annotation_clickable_impressions, annotation_closable_impressions, annotation_clicks, annotation_closes, card_click_rate, card_teaser_click_rate, card_impressions, card_teaser_impressions, card_clicks, card_teaser_clicks, red_views, red_watch_time_minutes

Aktywność użytkowników według prowincji

Ten raport zawiera statystyki aktywności użytkowników w stanach USA i Dystrykcie Kolumbii. Oznacza to, że raport jest filtrowany tak, aby zawierał dane tylko wtedy, gdy wartość wymiaru kod_kraju jest US. id w tym raporcie to content_owner_asset_province_a2.

wersja A2
Stan: bieżący

id w tej wersji raportu to content_owner_asset_province_a2. Różni się od wersji a1:

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, video_id, asset_id, claimed_status, uploader_type, live_or_on_demand, subscribed_status, country_code, province_code
Dane: (nieżnie więc w nie (nie niż czy czy czy czy czy czy czy? ..... tym tym nie nie nie nie nie nie nie nie niez standard]]]]] nie rachunku... czy ewnie czy e... we taką we e... we nie zewnętrzne nie we jedno narzędzie we narzędzie we narzędzie nie ulepsz nie nie przy nie osiągać przy narzędzie po to atrybut Sprawdzi, tylko prezent, Twojego). ich tylko jeśli jeśli jeśli tylko jeśli tylko itp tylko itp naszego itp? itp? itp. czy nie? nie? (W nie tym przez wziąć przy to to w to przy to co to to zrobisz to to we to we to we to we to an obowiązują an I an co we jeśli jeśli jeśli jeśli im jeśli an an an an wy itp Jeśli To im, nie, a jeśli nie ma także, ani wtedy, ani to ani ani ani ani im im ani ani nie ani lepiej nie znajdujące.. WW w wyW (Wnie e.nie (nie nienienienienienienie nie czy czy oś co nie możecie. danych. Już możecie.niezasad W składów

Miejsca odtwarzania filmów

Raport zawiera statystyki związane z typem strony lub aplikacji, w której były odtwarzane filmy. id w tym raporcie to content_owner_asset_playback_location_a2.

Źródła wizyt

Ten raport gromadzi statystyki wyświetlania na podstawie sposobu, w jaki widzowie zobaczyli treści wideo powiązane z zasobami właściciela treści. Określa na przykład liczbę wyświetleń pochodzących z wyszukiwania w Google lub linku do podobnego filmu. id w tym raporcie to content_owner_asset_traffic_source_a2.

Typ urządzenia i system operacyjny

Ten raport gromadzi statystyki dotyczące oglądania filmów na podstawie systemów operacyjnych i typów urządzeń. Określa na przykład liczbę wyświetleń na tabletach z Androidem lub na komputerach z systemem Windows. id w tym raporcie to content_owner_asset_device_os_a2.

Dane demograficzne widzów

Ten raport gromadzi statystyki wyświetlania na podstawie grupy wiekowej i płci widzów. id w tym raporcie to content_owner_asset_demographics_a1.

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, video_id, asset_id, claimed_status, uploader_type, live_or_on_demand, subscribed_status, country_code, age_group, .
Dane: odsłona

Udostępnianie treści według platformy

Ten raport zawiera statystyki pokazujące, jak często filmy powiązane z zasobami właściciela treści były udostępniane na różnych platformach społecznościowych. id w tym raporcie to content_owner_asset_sharing_service_a1.

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, video_id, asset_id, claimed_status, uploader_type, live_or_on_demand, subscribed_status, country_code, sharing_service
Dane: udostępnienia

adnotacji,

Ten raport zawiera statystyki dotyczące adnotacji wyświetlanych w filmach powiązanych z zasobami właściciela treści. Ten raport pokazuje skuteczność poszczególnych adnotacji. Raport aktywności użytkownika natomiast zawiera statystyki wszystkich adnotacji do filmu. id w tym raporcie to content_owner_asset_annotations_a1.

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, video_id, asset_id, claimed_status, uploader_type, live_or_on_demand, subscribed_status, country_code, adnotation_type
Dane: annotation_click_through_rate, annotation_close_rate, annotation_impressions, annotation_clickable_impressions, annotation_closable_impressions, adnotation_clicks, adnotation_closes

Karty

Ten raport zawiera statystyki wyświetleń i klikalności kart, które pojawiają się w filmach powiązanych z zasobami właściciela treści. Dane w raporcie pokazują skuteczność poszczególnych kart. Raport aktywności użytkownika natomiast zawiera statystyki wszystkich kart wyświetlanych w każdym filmie powiązanym z zasobem. id w tym raporcie to content_owner_asset_cards_a1.

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, video_id, asset_id, claimed_status, uploader_type, live_or_on_demand, subscribed_status, country_code, card_type
Dane: card_click_rate, card_Zwiastun_click_rate, card_impression, card_Zwiastun_impressions, card_clicks, card_Zwiastun_clicks

Ekrany końcowe

Ten raport zawiera statystyki wyświetleń i kliknięć dla ekranów końcowych, które pojawiają się po zakończeniu odtwarzania filmu. Zawiera on statystyki filmów objętych roszczeniami na kanałach właściciela treści, a także zasoby powiązane z filmami. id w tym raporcie to content_owner_asset_end_screens_a1.

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, video_id, asset_id, claimed_status, uploader_type, live_or_on_demand, subscribed_status, country_code, end_screen_element_type}1}
Dane: end_screen_element_clicks, end_screen_element_impressions, end_screen_element_click_rate

Połączony

Szczegółowe informacje o filmach są dostępne po połączeniu wymiarów używanych w raportach Lokalizacja odtwarzania, Źródło wizyt i Urządzenie/System operacyjny. id w tym raporcie to content_owner_asset_combined_a2.