Channel Reports

Ta strona zawiera listę raportów, które właściciele kanałów mogą pobierać za pomocą interfejsu YouTube Reporting API. Atrybut id każdego raportu, który jest zwracany przez metodę reportTypes.list interfejsu API, jest podany w opisie raportu.

Raporty na temat filmów

Raporty na temat filmów zawierają statystyki dotyczące wszystkich działań użytkowników związanych z filmami na kanale. Te raporty zawierają na przykład informacje o liczbie wyświetleń Twoich filmów.

Aktywność użytkownika

Ten raport zawiera statystyki aktywności użytkowników związane z kanałem i jego filmami. id w tym raporcie to channel_basic_a2.

wersja A2
Stan: bieżący

id w tej wersji raportu to channel_basic_a2. Różni się od wersji a1:

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, video_id, live_or_on_demand, subscribed_status oraz country_code
Dane: views, comments, likes, dislikes, videos_added_to_playlists, videos_removed_from_playlists, shares, watch_time_minutes, average_view_duration_seconds, average_view_duration_percentage, annotation_click_through_rate, annotation_close_rate, annotation_impressions, annotation_clickable_impressions, annotation_closable_impressions, annotation_clicks, annotation_closes, card_click_rate, card_teaser_click_rate, card_impressions, card_teaser_impressions, card_clicks, card_teaser_clicks, subscribers_gained, subscribers_lost, red_views, red_watch_time_minutes

Aktywność użytkowników według prowincji

Ten raport zawiera statystyki aktywności użytkowników w stanach USA i Dystrykcie Kolumbii. id w tym raporcie to channel_province_a2.

wersja A2
Stan: bieżący

id w tej wersji raportu to channel_province_a2. Różni się od wersji a1:

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, video_id, live_or_on_demand, subscribed_status, country_code oraz province_code
Dane: (nieżnie więc w nie (nie niż czy czy czy czy czy czy czy? ..... tym tym nie nie nie nie nie nie nie nie niez standard]]]]] nie rachunku... czy ewnie czy e... we taką we e... we nie zewnętrzne nie we jedno narzędzie we narzędzie we narzędzie nie ulepsz nie nie przy nie osiągać przy narzędzie po to atrybut Sprawdzi, tylko prezent, Twojego). ich tylko jeśli jeśli jeśli tylko jeśli tylko itp tylko itp naszego itp? itp? itp. czy nie? nie? (W nie tym przez wziąć przy to to w to przy to co to to zrobisz to to we to we to we to we to an obowiązują an I an co we jeśli jeśli jeśli jeśli im jeśli an an an an wy itp Jeśli To im, nie, a jeśli nie ma także, ani wtedy, ani to ani ani ani ani im im ani ani nie ani lepiej nie znajdujące.. WW w wyW (Wnie e.nie (nie nienienienienienienie nie czy czy oś co nie możecie. danych. Już możecie.niezasad W składów

Miejsca odtwarzania

Raport zawiera statystyki związane z typem strony lub aplikacji, w której były odtwarzane filmy. id w tym raporcie to channel_playback_location_a2.

Źródła wizyt

Ten raport gromadzi statystyki wyświetlania na podstawie sposobu, w jaki widzowie dotarli do treści wideo na kanale. Określa na przykład liczbę wyświetleń pochodzących z wyszukiwania w Google lub linku do podobnego filmu. id w tym raporcie to channel_traffic_source_a2.

Typ urządzenia i system operacyjny

Ten raport gromadzi statystyki dotyczące oglądania filmów na podstawie systemów operacyjnych i typów urządzeń. Określa na przykład liczbę wyświetleń na tabletach z Androidem lub na komputerach z systemem Windows. id w tym raporcie to channel_device_os_a2.

Dane demograficzne widzów

Ten raport gromadzi statystyki wyświetlania na podstawie grupy wiekowej i płci widzów. id w tym raporcie to channel_demographics_a1.

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, video_id, live_or_on_demand, subscribed_status, country_code, age_group, gender,
Dane: odsłona

Udostępnianie treści według platformy

Ten raport zawiera statystyki pokazujące, jak często filmy z kanału były udostępniane na różnych platformach społecznościowych. id w tym raporcie to channel_sharing_service_a1.

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, video_id, live_or_on_demand, subscribed_status, country_code oraz sharing_service
Dane: udostępnienia

adnotacji,

Ten raport zawiera statystyki dotyczące adnotacji wyświetlanych w filmach na kanale. Ten raport pokazuje skuteczność poszczególnych adnotacji dla każdego filmu. Raport aktywności użytkownika natomiast zawiera statystyki wszystkich adnotacji do filmu. id w tym raporcie to channel_annotations_a1.

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, video_id, live_or_on_demand, subscribed_status, country_code, adnotation_type oraz adnotation_id
Dane: annotation_click_through_rate, annotation_close_rate, annotation_impressions, annotation_clickable_impressions, annotation_closable_impressions, adnotation_clicks, adnotation_closes

Karty

Ten raport zawiera statystyki wyświetleń i klikalności kart, które wyświetlają się w filmach na kanale. Dane w raporcie pokazują skuteczność poszczególnych kart. Raport aktywności użytkownika natomiast zawiera statystyki wszystkich kart filmu. id w tym raporcie to channel_cards_a1.

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, video_id, live_or_on_demand, subscribed_status, country_code, card_type oraz card_id
Dane: card_click_rate, card_Zwiastun_click_rate, card_impression, card_Zwiastun_impressions, card_clicks, card_Zwiastun_clicks

Ekrany końcowe

Ten raport zawiera statystyki wyświetleń i kliknięć dla ekranów końcowych, które pojawiają się po zakończeniu odtwarzania filmu. Raport zawiera statystyki filmów z kanału. id w tym raporcie to channel_end_screens_a1.

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, video_id, live_or_on_demand, subscribed_status, country_code, end_screen_element_type oraz end_screen_element_id
Dane: end_screen_element_clicks, end_screen_element_impressions, end_screen_element_click_rate

Napisy

Ten raport zawiera statystyki na temat języka napisów, który jest używany najdłużej w trakcie wyświetleń filmu. Wyświetlenia, w których napisy są zwykle wyłączone, są wykluczane. id w tym raporcie to channel_subtitles_a2.

Połączony

Szczegółowe informacje o filmach są dostępne po połączeniu wymiarów używanych w raportach Lokalizacja odtwarzania, Źródło wizyt i Urządzenie/System operacyjny. id w tym raporcie to channel_combined_a2.

Raporty dotyczące playlist

Raporty dotyczące playlist zawierają statystyki dotyczące wyświetleń filmów, które mają miejsce w kontekście playlisty.

Aktywność użytkownika

Ten raport zawiera statystyki dotyczące interakcji użytkowników z playlistami kanału. id w tym raporcie to playlist_basic_a1.

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, playlist_id, video_id, live_or_on_demand, status_subskrypcji oraz kod_kraju
Dane: wyświetlenia, watch_time_minutes, average_view_duration_seconds, playlist_starts, playlist_saves_added, playlist_saves_removed

Aktywność użytkowników według prowincji

Ten raport zawiera statystyki aktywności użytkowników związane z interakcjami użytkowników z playlistami kanału w Stanach Zjednoczonych i Dystrykcie Kolumbii. Oznacza to, że raport jest filtrowany tak, aby zawierał dane tylko wtedy, gdy wartość wymiaru kod_kraju jest US. id w tym raporcie to playlist_province_a1.

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, playlist_id, video_id, live_or_on_demand, status_subskrypcji, kod_kraju oraz kod_regionu
Dane: wyświetlenia, watch_time_minutes, average_view_duration_seconds, playlist_starts, playlist_saves_added, playlist_saves_removed

Miejsca odtwarzania

Ten raport zawiera statystyki związane z typem strony lub aplikacji, w której były odtwarzane playlisty. id w tym raporcie to playlist_playback_location_a1.

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, playlist_id, video_id, live_or_on_demand, subscribed_status, country_code, playback_location_type, playback_location_detail
Dane: wyświetlenia, watch_time_minutes, average_view_duration_seconds, playlist_starts, playlist_saves_added, playlist_saves_removed

Źródła wizyt

Ten raport gromadzi statystyki oglądalności na podstawie tego, w jaki sposób widzowie dotarli do filmów z playlisty. Określa na przykład liczbę wyświetleń pochodzących z wyszukiwania w Google lub linku do podobnego filmu. id w tym raporcie to playlist_traffic_source_a1.

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, playlist_id, video_id, live_or_on_demand, subscribed_status, country_code, traffic_source_type, traffic_source_detail,
Dane: wyświetlenia, watch_time_minutes, average_view_duration_seconds, playlist_starts, playlist_saves_added, playlist_saves_removed

Typ urządzenia i system operacyjny

Ten raport gromadzi statystyki wyświetlania playlist na podstawie systemów operacyjnych i typów urządzeń widzów. Określa na przykład liczbę wyświetleń na tabletach z Androidem lub na komputerach z systemem Windows. id w tym raporcie to playlist_device_os_a1.

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, playlist_id, video_id, live_or_on_demand, subscribed_status, country_code, device_type, operating_system
Dane: wyświetlenia, watch_time_minutes, average_view_duration_seconds, playlist_starts, playlist_saves_added, playlist_saves_removed

Połączony

Szczegółowe dane dotyczące playlist są dostępne po połączeniu wymiarów używanych w raportach Lokalizacja odtwarzania, Źródło wizyt i Urządzenie/System operacyjny. id w tym raporcie to playlist_combined_a1.

Spis treści
Wymiary: date, channel_id, playlist_id, video_id, live_or_on_demand, subscribed_status, country_code, playback_location_type, traffic_source_type, device_type
Dane: wyświetlenia, watch_time_minutes, average_view_duration_seconds, playlist_starts, playlist_saves_added, playlist_saves_removed